Mniejszości narodowe i etniczne w systemie oświaty na przykładzie Litwy oraz Polski

          Każda współczesna demokracja powinna opierać swoje działania na poszanowaniu praw człowieka, w tym ochronie praw mniejszości. Innymi słowy, nie ma demokracji bez mniejszości. Konieczne jest zatem takie ukształtowanie systemu demokratycznego, aby wartości i zasady demokratyczne stanowiły jego fundament. W przeciwnym razie cała konstrukcja, na której zbudowany jest system, może okazać…