Osiąganie równości poprzez edukację w języku ojczystym: doświadczenia ludu Samów w Norwegii i Szwecji

Obchodząc Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego warto pamiętać, że według Atlasu zagrożonych języków świata (UNESCO) prawie połowa języków mówionych na świecie jest zagrożona wyginięciem. Ta niepokojąca tendencja wskazuje na potrzebę promowania szeregu strategii mających na celu wspieranie różnorodności językowej i zapewnienie przetrwania języków mniejszościowych. W tym kontekście niedawne badanie oparte na dwóch projektach przeprowadzonych przez naukowców…

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego w Wilnie

Certyfikat z języka polskiego staje się coraz bardziej prestiżowym dokumentem, nie tylko wśród osób starających się o obywatelstwo bądź kartę Polaka, ale również wśród studentów i przyszłych pracowników. Ten rok będzie przełomowy dla wszystkich, którzy planują podejść do egzaminu językowego. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego łączy siły z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Uniwersytetem Wrocławskim, a także…