• 2023/05/02

Proces zmiany pisowni imienia i nazwiska, znaki diakrytyczne – ulotki EFHR

Proces zmiany pisowni imienia i nazwiska, znaki diakrytyczne – ulotki EFHR

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) od ponad 12 lat podejmuje działania na rzecz praw człowieka do używania oryginalnej pisowni imienia i nazwiska na Litwie. Należy zaznaczyć, że działania EFHR przyczyniły się do przyjęcia przez parlament Litewski Ustawy dedykowanej pisowni imion i nazwisk w dokumentach, która obowiązuje od 1 maja 2022 roku. Powyższa ustawa legalizuje możliwość pozytywnego ubiegania się o przywrócenie oryginalnej pisowni nazwisk i imion mniejszościom narodowym. Warunkiem ubiegania się o zmianę jest status członka mniejszości narodowej lub związek małżeński z cudzoziemcem. W następstwie wprowadzonych zmian, w pisowni można używać:

  • Liter w,x,q
  • Nielitewskich dwuznaków, takich jak rz,sz,cz oraz podwójnych liter
  • Znaków diakrytycznych ą i ę

O procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska możecie Państwo przeczytać w naszych ulotkach. Pierwsza z nich przedstawia procedurę zmiany pisowni imion oraz nazwisk na podstawie ustawy (zachęcamy do lektury ulotki pt. „Nowa ustawa ułatwia procedurę zmiany pisowni imion i nazwisk”. Link: https://bit.ly/3yZsK45). Druga ulotka dotyczy kampanii Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, której celem jest zwrócenie uwagi na kwestię oryginalnego zapisu imion i nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, które nie zostały objęte ustawą, a także zachęcenie do podejmowania kroków prawnych z pomocą Fundacji (ulotka pt. Kampania „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Link: https://bit.ly/41bNnol). Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. 

Niestety, wyżej wymieniona ustawa nie rozwiązuje nadal kwestii związanych z zapisem znaków diakrytycznych. W związku z tym nasza Fundacja w dalszym ciągu apeluje o rozszerzenie tego aktu prawnego, aby przewidywał możliwości pisowni imion i nazwisk ze znakami diakrytycznymi. Fundacja wygrała już kilka spraw dotyczących pisowni imion i nazwisk ze znakami diakrytycznymi, a najgłośniejszą sprawą była sprawa profesora Jarosława Wołkonowskiego, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i obecnie czeka na rozpatrzenie.

EHFR przykłada szczególną uwagę do szerzenia informacji w tym temacie, ponieważ imiona i nazwiska są wyjątkowo ważną częścią ludzkiej tożsamości oraz stanowią podstawę identyfikacji jednostki. Zachowanie oryginalnej pisowni imion i nazwisk jest bardzo istotną praktyką, ponieważ pomaga zachować poczucie tożsamości i przynależności do określonej kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Niezwykle ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że imiona i nazwiska są bardzo istotne, ze względu na ich głębokie znaczenie kulturowe i historyczne. Przykładowo imię lub nazwisko może być związane z określoną grupą etniczną lub regionem lub może być symbolem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Nazwiska dają nam również poczucie tego, kim jesteśmy, społeczności, do których należymy i pomagają odnaleźć nasze miejsce w świecie. Co więcej, poprawna pisownia czyjegoś imienia i nazwiska jest ważnym aspektem okazywania szacunku wobec tej osoby.

Od 1 maja 2022 roku do 27 kwietnia 2023 roku do Urzędu Stanu Cywilnego m. Wilna wpłynęły aż 222 wnioski o zmianę imienia i nazwiska ze względu na przynależność narodową. Niemniej jednak, stoimy na stanowisku, że powyższych wniosków mogłoby być znacznie więcej.

Zwracamy się dlatego do Państwa z prośbą o dołączenie do naszej inicjatywy „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Za naszym pośrednictwem bezpłatnie można wszcząć procedury zmiany imienia i/lub nazwiska. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu drogą mailową na adres info@efhr.eu lub telefonicznie pod numerem + (370) 691 50 822.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…