• 2024/01/19

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2023 r. ukończył ELSA Summer Law School on Human Rights w Aarhus, Dania. W tym samym roku prowadził zajęcia w ramach Zimowej i Letniej Szkoły Prawa Człowieka przy WPIA US. W czasie studiów aktywnie działał na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland pełniąc funkcję Skarbnika oraz Prezesa Zarządu ELSA Szczecin oraz członka Komisji Rewizyjnej ELSA Poland. Ponadto w 2021 r. został wicemistrzem świata w międzynarodowym konkursie prawniczym International Client Consultation Competition. Tematem przewodnim konkursu była wówczas ochrona praw człowieka.

Powiązane artykuły

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspiera przywrócenie egzaminu maturalnego z języka polskiego na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspiera przywrócenie egzaminu maturalnego z języka polskiego na Litwie

Po 25 latach przerwy, uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie przystąpili do państwowego egzaminu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża głęboką troskę w związku z aktualną sytuacją dwóch szkół mniejszości…
Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…