Traku vidurine mokykla

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o przyjętej dzisiaj, czyli 15 maja, decyzji Rady Samorządu Rejonu Trockiego o udzieleniu akredytacji Szkole Średniej w Trokach.

O wcześniejszych krokach, podejmowanych przez szkołę przy pomocy EFHR, już informowaliśmy – Czytaj o tym.

EFHR cieszy się, że sprawa nieudzielenia szkole pełnomocnictwa została rozwiązana za zgodą radnych, a nie po sądowym nakazie ponownego rozpatrzenia sprawy. Niemniej jednak możliwe jest, że bez wejścia szkoły na drogę sądową i nagłośnienia całej sprawy nie doszłoby do tak szybkiej zmiany postawy radnych. EFHR przypomina, że również Ministerstwo Oświaty i Nauki potwierdziło spełnienie przez szkołę wymogów do udzielenia akredytacji. Udzielenie jej szkole oznacza, że uzyska ona status gimnazjum i będzie mogła kontynuować kształcenie uczniów w klasie 11. i 12. w Trokach. Tym samym przygotowany przez radnych projekt reorganizacji struktury wewnętrznej szkoły nie zostanie zrealizowany.

W związku z rozwiązaniem problemu szkoła wycofa skargę w sprawie wcześniejszego nieuzasadnionego odrzucenia wniosku o udzielenie pełnomocnictwa, złożoną do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego jeszcze w styczniu b.r.

Fundacja cieszy się, że kolejny raz mogła pomóc społeczności polskiej w obronie przynależących jej praw i tym samym przyczyniła się do zachowania szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie.

EFHR