• 2014/05/15

Sukces Szkoły Średniej w Trokach – szkoła uzyska status gimnazjum

Sukces Szkoły Średniej w Trokach – szkoła uzyska status gimnazjum

Traku vidurine mokykla

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z wielką radością informuje o przyjętej dzisiaj, czyli 15 maja, decyzji Rady Samorządu Rejonu Trockiego o udzieleniu akredytacji Szkole Średniej w Trokach.

O wcześniejszych krokach, podejmowanych przez szkołę przy pomocy EFHR, już informowaliśmy – Czytaj o tym.

EFHR cieszy się, że sprawa nieudzielenia szkole pełnomocnictwa została rozwiązana za zgodą radnych, a nie po sądowym nakazie ponownego rozpatrzenia sprawy. Niemniej jednak możliwe jest, że bez wejścia szkoły na drogę sądową i nagłośnienia całej sprawy nie doszłoby do tak szybkiej zmiany postawy radnych. EFHR przypomina, że również Ministerstwo Oświaty i Nauki potwierdziło spełnienie przez szkołę wymogów do udzielenia akredytacji. Udzielenie jej szkole oznacza, że uzyska ona status gimnazjum i będzie mogła kontynuować kształcenie uczniów w klasie 11. i 12. w Trokach. Tym samym przygotowany przez radnych projekt reorganizacji struktury wewnętrznej szkoły nie zostanie zrealizowany.

W związku z rozwiązaniem problemu szkoła wycofa skargę w sprawie wcześniejszego nieuzasadnionego odrzucenia wniosku o udzielenie pełnomocnictwa, złożoną do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego jeszcze w styczniu b.r.

Fundacja cieszy się, że kolejny raz mogła pomóc społeczności polskiej w obronie przynależących jej praw i tym samym przyczyniła się do zachowania szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…