• 2014/05/19

Przedstawicielka EFHR na warsztatach UNOY

Przedstawicielka EFHR na warsztatach UNOY

5

W dniach 28 kwietnia – 3 maja w Hadze (Holandia) odbyły się warsztaty „Storytelling for peace” („Opowiadanie historii na rzecz pokoju”), podczas których uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności opowiadania historii w celu budowania pokoju na świecie.  W warsztatach wzięła udział również przedstawicielka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Dorota Skoczyk. Misją warsztatów było kształcenie młodych osób, które poprzez opowiadanie historii przybliżą społeczeństwu takie tematy jak: różnorodność, dialog międzykulturowy, kultura pokoju, aktywność młodzieży w budowaniu pokoju wśród narodów.  Warsztaty były zorganizowane przez Sieć Młodych Osób Budujących Pokój (UNOY – United Network of Young Peacebuilders), jednoczącą aktywistów z całej Europy.

W warsztatach wzięli udział młodzi ludzie przede wszystkim z Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Europy, którzy na co dzień pracują albo uczestniczą w działalności organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka.  Podczas spotkań omawiano rolę opowiadania historii jako sposobu zwrócenia uwagi na globalne problemy świata oraz jako narzędzia budowania pokoju między narodami i różnymi grupami społecznymi. Większa część programu była podzielona na panele tematyczne (kreatywne pisanie, grupa audiowizualna oraz teatr i performance), w czasie których uczestnicy mieli możliwość zdobycia nowych praktycznych umiejętności: pisania dobrych opowiadań, profesjonalnego nagrywania materiałów dokumentalnych albo opowiadania historii przy wykorzystaniu technik teatralnych.  W czasie treningu były stosowane przede wszystkim nieformalne metody edukacyjne. Uczestnicy byli zachęcani do interaktywnego uczestnictwa, czyli do dzielenia się własnymi doświadczeniami i i wiedzą oraz do współudziału w tworzeniu profilu warsztatów. Większość sesji warsztatowych odbywała się w małych multikulturalnych grupach.

Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję spotkać się ze znanym opowiadaczem historii i pisarzem – Simonem Hodgesem z Wielkiej Brytanii. Większość z nich nawet po zakończeniu warsztatów kontynuuje współpracę z UNOY, między innymi uczestnicząc w przygotowaniu publikacji ,,25 Stories of Youth in Peacebuilding“ (,,25 historii młodych ludzi budujących pokój’’). UNOY poszukuje aktywistów na rzecz pokoju, którzy chcieliby opowiedzieć o swojej działalności albo podzielić się historią usłyszaną od innej osoby, ale wartą nagłośnienia.

W imieniu EFHR także zapraszamy do dzielenia się prawdziwymi historiami i doświadczeniami  w działalności na rzecz pokoju – wiele z nich na pewno jest warte opublikowania (więcej o warunkach publikacji).

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…