enar

Pragniemy z wielką radością poinformować, że wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) o uzyskanie członkostwa w Europejskiej Sieci przeciwko Rasizmowi (European Network Against Racism – ENAR) został pozytywnie rozpatrzony i tym samym, EFHR uzyskała członkowstwo w tej sieci.

ENAR jest ogólnoeuropejską antyrasistowską siecią, zrzeszającą organizacje pozarządowe działające na rzecz równości rasowej. Zakres ich działań obejmuje również ułatwianie współpracy w społeczeństwach obywatelskich.

Organizacja została założona w 1998 roku, a jej misją było doprowadzenie do zmian w prawie europejskim i osiągnięcie znacznego  postępu  w walce  o równość rasową we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od tamtego momentu ENAR wzrosła w siłę i osiągnęła bardzo wiele. Pełna równość, solidarność i dobrobyt dla wszystkich w Europie – to główne cele, jakie stawia przed sobą organizacja.  Każdego dnia mniejszości etniczne czy religijne stają się ofiarami przestępstw w całej UE, dlatego ENAR działa na rzecz poprawy ustawodawstwa zarówno na szczeblu UE, jak i narodowym.

EFHR stała się czwartym członkiem ENAR z Litwy. Do sieci nalezą również Centrum Społeczności Romów (Romų visuomenės centras), Centrum Rozwoju Równych Możliwości (Lygių galimybių plėtros centras) i Litewskie Centrum Praw Człowieka (Lietuvos žmogaus teisių centras).

EFHR niezmiernie cieszy się, że została przyjęta do grona członków ENAR oraz ma nadzieję, że współpraca będzie owocna, a tym samym otworzy nowe możliwości rozwoju i wymiany doświadczeń.

EFHR