• 2011/08/12

Europejska Fundacja Praw Człowieka w obronie Wilnoteki

12 sierpnia 2011 r. do Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego wpłynęło odwołanie od postanowienia inspektora etyki dziennikarskiej w sprawie opublikowanego na stronie portalu internetowego wilnoteka.lt artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”. Skargę na portal złożył Kazimieras Garšva, prezes Stowarzyszenia „Vilnija”, który zarzucił Wilnotece wprowadzanie w błąd społeczeństwa co do faktycznej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wzniecanie waśni narodowościowych.

Zaniepokojeni rodzice uczniów szkół polskich na Litwie, zorganizowani w ruch społeczny Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, wystosowali list otwarty i petycję do władz Litwy i Polski, w których sformułowali obawy wobec rozpatrywanej w Sejmie Republiki Litewskiej nowelizacji Ustawy o Oświacie. Wilnoteka zredagowała dane pisma, opatrzyła je własnym komentarzem, opinią redakcji oraz zaapelowała o włączenie się do akcji zbierania podpisów pod listem otwartym. 11 lipca br. inspektor etyki dziennikarskiej na mocy postanowienia ukarała portal internetowy wilnoteka.lt za upublicznienie artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”. Inspektor uznała, że w części dotyczącej jednostronności przekazywania wiadomości portal naruszył etykę dziennikarską. Publikacji zarzucono stronniczość, powierzchowność i nieprzedstawienie argumentacji popierającej zmiany w ustawie. Postanowienie zostało opublikowane w Litewskim Dzienniku Ustaw (Dz. U. 15 lipca 2011 roku) oraz na stronach internetowych Inspekcji. Wilnoteka została zobowiązana do opublikowania postanowienia na swojej stronie internetowej.

Obecnie sprawa znajduje się pod patronatem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, której nadrzędnym celem jest ochrona praw człowieka, bez względu na jego narodowość, rasę, płeć, wyznania czy status socjalny.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…