• 2012/01/23

Poseł do Parlamentu Europejskiego interweniuje w sprawie kar w „Lietuvos Geležinkeliai

fot : R.Jurgaitis

W dniu 18 stycznia 2012 roku Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Waldemar Tomaszewski interweniował w sprawie naruszeń prawa człowieka na kolei państwowej („Lietuvos Geležinkeliai”). W pismach skierowanych do Ministra Kultury RL oraz do Ministra Transportu i Łączności RL, odniósł się on do interwencji Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie nałożonych przez „Lietuvos Gelezinkeliai” kar na pracowników za nieużywanie języka państwowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Zdaniem Posła takie działanie spółki dyskryminuje i łamie konstytucję Republiki Litewskiej, międzynarodowe zobowiązania Litwy, oraz Konwencję o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych, którą Litwa ratyfikowała w 2000 roku. Poseł wnosi o podjęcie kroków w celu zaprzestania dyskryminacji obywateli ze względu na narodowość oraz wzywa, by spółka „Lietuvos Geležinkeliai” odwołała dyskryminujące zarządzenia i nałożone kary, oraz by zwróciła ekwiwalent za zmniejszony dodatek za wynagrodzenie.

http://www.lrytas.lt/-13268925311325584245-lietuvos-geležinkeliai-darbuotojams-sumažino-atlyginimus-už-tai-kad-jie-kalbėjo-ne-lietuviškai.htm

 

23 KiB
520 Downloads

24 KiB
515 Downloads

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…