• 2012/12/18

EFHR na międzynarodowej konferencji w Łotwie

EFHR na międzynarodowej konferencji w Łotwie
© Zanna Karelina

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i dwudziestego jubileuszu powstania Łotewskiego Komitetu Praw Człowieka (dalej – LHRC) w Rydze została zorganizowana konferencja pt.: „Prawa rodaków w państwach bałtyckich. Doświadczenie ochrony na poziomie miedzynarodowym”. LHRC poprosił EFHR o przedstawienie sytuacji praw mniejszości na Litwie, zapoznanie uczestników ze swoją działalnością oraz podzielenie się doświadczeniem w zakresie ochrony praw mniejszości przed Europejskim Trybunale Praw Człowieka i za pomocą organów Unii Europejskiej.

Celem spotkania było omówienie sytuacji mniejszości narodowych w krajach bałtyckich oraz umocnienie ram prawnych integracjispołecznej, opierając się o międzynarodowe akta prawne, m.in. o Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych, Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych, Konwencję w Sprawie Zwalczania Dyskryminacji w Dziedzinie Oświaty i in.

W konferencji wzięły udział takie organizacje, jak Moskiewskie Biuro Praw Człowieka (Rosja), Uniwersytet Londyński (Wielka Brytania), Centrum Informacji Prawnej na rzecz Praw Człowieka (Estonia). Litwę reprezentowała Europejska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Kulturalnego i Historycznego Dziedzictwa Słowian Krajów Bałtyckich.

Warto zaznaczyć, że uczestnicy konferencji byli bardzo zaskoczeni informacją o mniejszościach narodowych na Łotwie. Z 50 025 Polaków na Łotwie 10 368 nie ma obywatelstwa łotewskiego, z

598 484 Rosjan nawet 362 951 są bezpaństwowcami, z kolei z 53 636 Ukraińców aż 18 494 osób ma status bezpaństwowca (więcej informacji:  www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/2012/Latvija_TTB_VPD_010712.pdf). Oznacza to, że setki tysięcy osób żyjących na terenach Łotwy nie ma praw politycznych ani dostępu do większości zawodów.

Dlatego też władzom państw nadbałtyckich zaleca się kierowanie rekomendacjami Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz ratyfikowanie Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych, Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie, Konwencję o Uczestnictwie Cudzoziemców w Życiu Publicznym na Szczeblu Lokalnym, Międzynarodową Konwencję o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin oraz protokół nr 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który przeciwdziała dyskryminacji.

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…