• 2012/12/14

Koniec smsów o wygranej, za które trzeba zapłacić

Koniec smsów o wygranej, za które trzeba zapłacić

Czy zdążyło Ci się kiedyś, że wygrałeś coś wartościowego, w grze smsowej lub internetowej w której nawet nie brałeś udziału, a jedynym warunkiem otrzymania nagrody jest wykupienie sms lub konieczność poniesienia innego wydatku? Tego typu, często nękanie, przez organizatorów gier nie tylko uprzykrza nam życie ale niejednokrotnie uszczupla portfel. Na szczęście, niedawna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinna zablokować takie praktyki.

Tym razem, przed oblicze Sędziów Trybunału trafiła sprawa (C-428/11) z inicjatywy brytyjskich przedsiębiorstw z branży reklamy wysyłkowej. Sprawa swój początek znajduje w skardze zgłoszonej do  OFT ( Office of Fair Trading – Biuro do spraw równego handlu), przez pięć brytyjskich przedsiębiorstw z branży reklamy i licznych pracowników tychże przedsiębiorstw, którzy zarzucili OFT, że nie rzetelnie wypełnia swoje obowiązki zwiane z wdrażaniem ustawodawstwa unijnego oraz  ochrony konsumentów. Pozywający, jako niezgodne z prawem praktyki, przedsiębiorców rynku wewnętrznego, wskazali między innymi wręczanie (w wieloraki sposób) bonów na rejs statkiem po Morzu Śródziemnym, nie informując przy tym, że należy opłacić ubezpieczenie, wnieść opłatę portową za kabinę  czy posiłki. OFT zakazało tego typu praktyk oraz nakazało ich zaprzestania, przedsiębiorstwom, które w ten sposób zdobywały klientów. Niezadowoleni przedsiębiorcy odwołali się do sądu. W trakcie procesu, pojawiło się pytanie czy wcześniej wskazane praktyki są zgodne z prawem Unii Europejskiej, oraz czy przedsiębiorstwa postępują legalnie nakładając choćby nieznaczne koszty na konsumentów, którzy rzekomo wygrali nagrodę.

W odpowiedzi na pytanie sądu brytyjskiego, Trybunał orzekł, że „prawo Unii Europejskiej zakazuje agresywnych praktyk handlowych stwarzających u konsumenta wrażenie, iż wygrał on nagrodę, podczas gdy w rzeczywistości musi on zapłacić określoną kwotę pieniędzy lub ponieść określony koszt w celu uzyskania informacji o charakterze nagrody lub dokonania czynności pozwalających mu wejść w jej posiadanie”.  Sędziowie, wskazali przy tym, że nie istotna jest wartość poniesionych kosztów w stosunku do wartości nagrody, ani też fakt, czy przedsiębiorstwo się na tym wzbogaciło czy nie. Praktyki te, zakazane są nawet, jeśli przedsiębiorca oferując konsumentowi nagrodę, daje możliwość kilku sposobów jej odebrania, z czego chociażby jeden jest nieodpłatny.

 Tym wyrokiem, po raz kolejny Trybunał podkreślił uprzywilejowaną pozycję konsumenta, w stosunku do przedsiębiorcy, na rynku europejskim. Konsumentom nękanym smsami i mailami nie pozostaje zatem nic innego jak czekać na wprowadzenie tego wyroku w życie przez sądy krajowe.

Napisane przez Katarzynę Gorgol, absolwentkę prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem w ramach praktyk dla Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 roku dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, zakazuje stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk handlowych, szczególnie w stosunku do konsumentów. Dyrektywa ta, ujednolica prawo państw członkowskich miedzy innymi w kwestiach reklamy i praktyk handlowych kierowanych do klientów, a także chroni ich przed ujemnymi skutkami takich działań ze strony przedsiębiorców.

297 KiB
379 Downloads

Powiązane artykuły

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…