• 2012/12/19

„Europejska Fundacja Praw Człowieka na szkoleniach w Strasbourgu”

„Europejska Fundacja Praw Człowieka na szkoleniach w Strasbourgu”

UNITED – to międzynarodowa inicjatywa zrzeszająca ponad 550 organizacji. Przedstawiciele UNITED zorganizowali szkolenia pod tytułem „Step in! Be Active Against Racist, Propaganda and Hate Speech Online” (pl. “Zrób krok! Bądź aktywny przeciwko rasizmowi, propagandzie i mowie o nienawiści w cyberprzestrzeni”) Projekt miał na celu przeszkolenie młodych aktywistów w rozpoznawaniu i zwalczaniu dyskryminacji i przejawów przemocy w cyberprzestrzeni.

Przedstawicielem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka był Krzysztof Adam Górski: „Szkolenia były wspaniałym bagażem doświadczeń i mile spędzonym czasem wśród nowych znajomych. Inicjatywy jak te, to nieocenione miejsce do wykazania się własnymi umiejętnościami, gdzie każdy może nauczyć się czegoś nowego, zgłębić wiedzę na tematy, które go interesują i w pełni otworzyć się na „wielokulturowy” świat, z którym musimy się mierzyć na co dzień. Europa jeszcze nigdy nie była tak zjednoczona i otworzona na siebie nawzajem jak teraz. Jest to wyjątkowy moment w historii, kiedy zupełnie różne od siebie kultury mogą wspólnie decydować i rozmawiać o swojej przyszłości. Jak wiemy, każda zmiana niesie ze sobą pewne problemy i niejasności, dzięki projektom takim jak „Zrób krok!” (Step In!) możemy wspólnie dążyć do ich rozwiązania i zapobiegania im w przyszłości.”

Całość szkolenia była nastawiona przede wszystkim na walkę z szerzeniem przemocy w cyberprzestrzeni i orientację uczestników w kierunku wyłapywania przypadków dyskryminacji. Wykłady prowadzili absolwenci międzynarodowych uniwersytetów (m.in. Kings College w Londynie) i przedstawiciele Rady Europy oraz organizacji United. Uczestnicy otrzymali materiały z wydrukami ustaw i podstawowymi regułami prawnymi, które gwarantują bezpieczeństwo w Internecie oraz na portalach społecznościowych – takich jak Facebook – temu zagadnieniu został poświęcony osobny wątek (w tym także ochrona danych osobowych).

Było to drugie w tym miesiącu szkolenie, w którym Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział i drugie, w którym otrzymaliśmy wiele cennych rad i słów uznania za dotychczasową pracę na rzecz praw człowieka i szerzenie wzorców „nowoczesnego Europejczyka” w wielokulturowym świecie.

O przyszłych szkoleniach i możliwościach uczestnictwa na bieżąco informujemy na stronie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (www.efhr.eu). Serdecznie zachęcamy do aplikowania i tym samym rozwijania własnych zainteresowań i poszerzania horyzontów.

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/conference2012/default_EN.asp

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…