• 2012/12/20

IV Akademia Letnia: demokracja w szkole – zaproszenie!

IV Akademia Letnia: demokracja w szkole – zaproszenie!

Seminar: 6-14 lipca 2013 roku, Sulejówek k/Warszawy, Polska.

Termin rejestracji: 18 stycznia 2013 roku.

Czym jest Letnia Akademia: demokracja w szkole?

Celem szkolenia jest inicjowanie i wzmacnianie współpracy wśród uczestniczących w nim państw, ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Akademia wzmacnia zdolności uczestników do wdrażania i promowania praw człowieka i zasad edukacji obywatelskiej oraz praktykowanie ich w szkołach i społecznościach lokalnych. Omawiane są pytania, takie jak demokratyczne zarządzanie szkół, nauczanie i uczenie się działalności, klimat klasy i partnerstwo z miejscową społecznością.

Etapy Letniej Akademii:

Etap przygotowawczy online: od kwietnia do czerwca 2013 roku.

Następny etap seminarium internetowego i realizacja projektów: od września 2013 roku do kwietnia 2014 roku.

Podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć lokalny projekt rozwiązań konkretnych problemów, z którymi zderzają się szkoły w miejscowej wspólnocie. Projekt powinien być realizowany w roku szkolnym 2013/2014.

Regionalne szkolenia są organizowane wspólnie przez Radę Europy (RE), polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Polsce i Europejskie Centrum Wergelanda (ECW).

Kto może aplikować o udział w szkoleniu?

Trzyosobowe grupy, dwóch przedstawicieli z tej samej szkoły łącznie z dyrektorem i nauczycielem, a także z przedstawicielem ze:

  1. Stowarzyszenia rodziców,
  2. Miejscowej pozarządzowej organizacji, która współpracuje ze szkołą lub
  3. Instytucji kształcenia nauczycieli lub organizacji wspierającej szkołę.

Uczestnicy mogą pochodzić z następujących państw: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia (Partnerstwo Wschodnie), Polska, Rosja.

Jezyki: język angielski, język rosyjski z tłumaczeniem synchronicznym.

Jak złożyć aplikacje?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w języku angielskim (http://www.theewc.org/uploads/content/Application_Form_2013_EN_final_1.doc) lub w języku rosyjskim (http://www.theewc.org/uploads/content/Application_Form2_2013_RU_final.doc) i wyślij na adres podany we wniosku do 18 stycznia 2013 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z ogólnym opisem (http://www.theewc.org/uploads/content/General%20description_2013_EN_final.pdf) i formą aplikacji (http://www.theewc.org/uploads/content/Application_Form_2013_EN_final.doc).

Akademia Letnia: demokracja w szkole jest oparta na modelu ECW (http://www.theewc.org/uploads/content/EWC%20Training%20Model.pdf).

Dodatkowe informacje: Caroline Gebara, c.gebara@theewc.org

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…