• 2014/01/27

Surowsze warunki składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Surowsze warunki składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

europea_court_of_human_rights_bigZmiana Artykułu 47 Regulaminu Trybunału, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014, zaostrza warunki składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Nowy Artykuł wprowadza dwie znaczące zmiany, które będą miały wpływ na to, czy skarga trafi do działu prawnego, czy też zostanie odrzucona bez uprzedniego rozpatrzenia przez Trybunał. Celem zmian jest zwiększenie skuteczności rozpoznawania skarg na wczesnym etapie postępowania przed Trybunałem. 

Pierwsza zmiana dotyczy informacji i dokumentów składanych do Trybunału. Teraz wniesienie skargi będzie wiązało się z zawarciem w niej wystarczających informacji, tak, aby Trybunał mógł dokonać wstępnej analizy skargi. Musi ona zatem zawierać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące domniemanego naruszenia prawa, a formularz skargi musi być kompletny i poparty niezbędnymi dokumentami (będą to w szczególności odpowiednie orzeczenia organów krajowych). Wszystkie niekompletne skargi będą przez Trybunał odrzucane.

Należy zaznaczyć, że zmieniona Reguła nie będzie miała charakteru sztywnego. Zasada ta nie będzie miała zastosowania, jeżeli braki przy wnoszeniu skargi uda się uzasadnić. Trybunał pozostawia do swojego uznania decyzję o przyjęciu skargi w sytuacji kiedy nie spełnia ona wszystkich wymogów.

Druga zmiana dotyczy przerwania okresu czasu, w którym skarga musi wpłynąć do Trybunału, czyli 6 miesięcy od ostatecznej decyzji sądu krajowego najwyższej instancji.

Dotychczas powyższy termin mógł zostać przerwany poprzez wniesienie do Trybunału niekompletnej skargi lub nawet zwykłego listu.  Zgodnie ze zmianami, jedynie wniesienie skargi spełniającej wszystkie wymogi formalne będzie skuteczne i będzie prowadziło do przerwania biegu 6-miesięcznego terminu. Niekompletne skargi nie będą już brane pod uwagę.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wszelkie dokumenty oraz dodatkowe materiały związane z powyższymi zmianami będą dostępne na stronie internetowej Trybunału (www.echr.coe.int/applicants).

Aby pomóc z wnoszeniem skarg według nowych zasad, Trybunał przygotował prezentację:

Szczegółowo zapoznać się ze zmianami Artykułu 47 Regulaminu Trybunału można tutaj

 EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
WOS 2023 Temat X – Globalizacja

WOS 2023 Temat X – Globalizacja

„Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa…