• 2015/01/30

EFHR zachęca organy ścigania do zmiany nastawienia wobec przestępstw popełnianych w przestrzeni elektronicznej

EFHR zachęca organy ścigania  do zmiany nastawienia wobec przestępstw popełnianych w przestrzeni elektronicznej

1260785-laptop-work-78239Dn. 29 stycznia EFHR, monitorując przestrzeń elektroniczną, na portalu społecznościowym Facebook zauważyła stronę pod tytułem „Wileńska Republika Ludowa – Виленская Народная Республика” w której opisie wskazano „Żądamy wprowadzenia polskich „zielonych ludzików” na Wileńszczyznę i przeprowadzenia tam referendum wśród autochtonicznej ludności”.

Zdaniem EFHR, taka strona jest niezgodna z art. 10 Konstytucji RL, który głosi, że terytorium państwa jest jednolite i niepodzielne na żadne twory państwowe. Kodeks karny RL w rozdziale XVI przewiduje odpowiedzialność za działalność skierowaną przeciwko niepodległości państwa litewskiego, jednolitości jego terytorium i ustroju państwowego. W związku z tym EFHR zwróciła się do Prokuratury Generalnej w sprawie zamknięcia wspomnianej strony oraz ustalenia tożsamości osób, które przyczyniły się do jej powstania.

Z podobnymi wnioskami EFHR zwracała się do prokuratur już wcześniej, dlatego ma podstawy do oceniania ich pracy w odniesieniu do takich działań. Należy stwierdzić, że niestety, ale praca prokuratur nie jest wystarczająco efektywna. Zdarza się, że nawet nie korzysta się ze wszystkich możliwości przewidzianych przez ustawodawstwo, aby zbadać takie działania.

W 2012 r. EFHR zwróciła się do prokuratury w sprawie powstałej na Facebooku grupy „Piła na Polaków“, która podżegała do nienawiści narodowej i fizycznego rozprawienia się. Jednakże organy ścigania nie zauważyły w tym czynie przestępczej działalności i ograniczyły się jedynie do zamknięcia strony.

Od swojego powstania EFHR monitoruje przestrzeń elektroniczną. Do prokuratur złożono już ponad 450 wniosków w sprawie komentarzy nawołujących do nienawiści. W tym obszarze EFHR jest najprężniej działającą organizacją pozarządową. Natomiast prokuratury nie odznaczają się aktywnością w tym zakresie, widoczna jest ich niechęć do badania takich działań w przestrzeni internetowej. Dopiero po zaskarżaniu wielu działań prokuratorów wnioski są rozpatrywane a sprawy przekazywane do sądów. Należy stwierdzić, że sądy skłonne są pobłażliwie patrzeć na przestępstwa popełniane w przestrzeni internetowej. Chociaż kodeks karny za tego typu przestępstwa przewiduje nawet karę pozbawienia wolności do lat 3, najczęściej wymierzane są kary pieniężne, których wysokość nawet nie dochodzi do średniej. Największa kara, która była nałożona na komentatora na podstawie wniosku EFHR wynosiła 3900 LT, gdy kodeks karny przewiduje karę nawet do 19 tys. Euro.

Obserwowane w ostatnich latach tendencje pozwalają na stwierdzenie, że dzięki monitoringowi, ilość przestępstw popełnianych w przestrzeni internetowej zmniejszyła się, chociaż nadal są one popełniane i porywa się na coraz wyższe wartości. Dlatego zdaniem EFHR, organy ścigania powinny zwrócić na nie większą uwagę. Brak działań ze strony organów ścigania i niechęć do badania działań w przestrzeni internetowej pielęgnuje w przestępcach uczucie niekaralności, co prowadzi do popełniania kolejnych przestępstw. Najlepszym tego przykładem i jest wspomniana grupa „Piła na Polaków” i nadal działająca strona „Wileńska Republika Ludowa – Виленская Народная Республика“.

EFHR

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…