Polska i Litwa porozumiały się w sprawie wspólnej deklaracji dotyczącej obrony praw mniejszości

You are here: