• 2015/12/11

Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w projekcie partnerskim CRISP „Walcząc z prawicowym populizmem w Europie”

Europejska Fundacja Praw Człowieka wzięła udział w projekcie partnerskim CRISP „Walcząc z prawicowym populizmem w Europie”

IMAG0686Ewelina Baliko i Rajmund Klonowski, jako reprezentanci Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), oraz czwórka wolontariuszy (Justyna Dedulevič, Lešek Jankovskij, Birutė Kirtiklytė and Ieva Masiliūnaitė) wzięli udział w projekcie partnerskim z niemiecką organizacją CRISP zatytułowanym „Walcząc z prawicowym populizmem w Europie”. Pozostałymi uczestnikami projektu są: Civil (Macedonia), ECMI (Niemcy), Iskra (Ukraina), CSDC (Włochy), EGEA (Mołdawi), Human RightS Initiative (Węgry), NPI (Litwa), Europejska Fundacja Praw Człowieka (Litwa), Plural (Rumunia), United Society of Balkans (Grecja).

Głównym celem projektu było przeprowadzenie gry symulacyjnej, która obejmuje źródła, przyczyny, dynamikę oraz skutki prawicowego populizmu w różnych regionach Europy.  Miało skutkować to dogłębnym zrozumieniem mechanizmu rozwoju, działania oraz rosnącego poparcia dla populistycznych prawicowych partii politycznych. Wyniki gry mają być bazą dla przedstawiania sposobów walki z tym zjawiskiem i dyskusji na temat ich wdrażania, zarówno na poziomie jednostki jak i ogółu społeczeństwa.

Pierwsze, przygotowawcze spotkanie miało miejsce w dniach 11-15 lipca 2015 w Berlinie, podczas którego odbyły się konsultacje ubiegłorocznego zespołu z reprezentantami nowych organizacji partnerskich. Celem spotkania było zaznajomienie nowych uczestników projektu z grą symulacyjną, która została ukształtowana i przetestowana w zeszłym roku. Gra symulacyjna zwraca uwagę na źródła prawicowego populizmu w Unii Europejskiej oraz proponuje punkt wyjścia do rozważania strategii radzenia sobie z tym problemem. Reprezentanci EFHR zostali zapoznani z metodą gry symulacyjnej, przeanalizowali konkretne przypadki w każdym z państw UE oraz wzięli udział w dyskusji nad koniecznością dostosowania metody do potrzeb regionalnych grup seminaryjnych.

Pomiędzy 20.09 a 03.10 gra symulacyjna odbyła się w Budapeszcie i została wdrożona w formie warsztatów. Szczególnie eksponowany był wpływ populistycznych prawicowych ruchów i partii na kulturę demokratyczną. Reprezentanci EFHR przeprowadzili także szkolenie dla wszystkich uczestników, mające na celu przygotowanie ich do udziału w grze symulacyjnej.

Gra symulacyjna zwraca uwagę na źródła prawicowego populizmu w Europie i proponuje przestrzeń do namysłu nad strategiami radzenia sobie z tym problemem. Gra rozgrywa się w fikcyjnym państwie ‘Wulkanii’, w którym żyją trzy grupy etniczne: Wulkanowie, Betianowie oraz Rehanowie. Napięcie pomiędzy grupami etnicznymi potęguje kryzys ekonomiczny, co skutkuje powstaniem i rosnącym poparciem społecznym dla nowej partii politycznej – Ruchu Odrodzenia Wulkanii. Partia ta zwiększa swoją popularność poprzez podsycanie poczucia zagrożenia w narodzie Wulkanii oraz zrzucanie odpowiedzialności za brak miejsc pracy i rosnącą przestępczość na mniejszości etniczne. Kiedy nadchodzą wybory, a państwo pogrąża się w coraz głębszym kryzysie, konserwatywny rząd, starając się zyskać poparcie, zaprasza wszystkich głównych graczy sceny politycznej na konferencję. W końcu, rząd proponuje plan działania w dziedzinie edukacji i reformę dotyczącą obronności, które dotykają bieżących problemów Wulkanii.

W dniach 22-26 listopada wszyscy trenerzy zebrali się w Rzymie na ewaluacyjnym spotkaniu mającym na celu prezentację wyników Regionalnej Fazy Wdrażania. Sugestie, wynikające z tego etapu działania, zostaną uwzględnione i pomogą w ulepszaniu gry. Reprezentanci różnych organizacji dzielili się wynikami i porównywali rezultaty gier, które stanowić będą podstawę do sformułowania zaleceń dotyczących kierunku polityki w tej sprawie.

Europejska Fundacja Praw Człowieka ceni projekt gry symulacyjnej, jako niezwykły sposób na podchodzenie do kwestii współczesnych problemów, który pomaga zaangażować młodych ludzi do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu powinno prowadzić do zwiększenia świadomości niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą rosnące w siłę populistyczne prawicowe ugrupowania w Unii Europejskiej oraz skutkować działaniami zapobiegającymi tej tendencji. Europejska Fundacja Praw Człowieka zamierza w przyszłości kontynuować współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, z którymi kontakt nawiązaliśmy podczas uczestnictwa w tym niezwykłym projekcie proponującym świeże spojrzenie na problematykę praw człowieka w UE.

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…