• 2016/03/16

Przedstawiciele OBWE z wizytą w EFHR

Przedstawiciele OBWE z wizytą w EFHR

OSCEW dniu 15 marca 2016 r. w siedzibie EFHR odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Spotkanie poświęcone zostało m.in. omówieniu obecnej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie – omówiono m.in. stan legislacyjny, sytuację w zakresie oświaty, oryginalnej pisowni imion i nazwisk, kwestię umieszczania dwujęzycznych nazw topograficznych, przypadków dyskryminacji oraz mowy nienawiści. Przedstawiono również prowadzone przez EFHR sprawy.

Poprzednie spotkanie z przedstawicielami Wysokiego Komisarza odbyło się m.in. w ramach konferencji EFHR pt. „Ochrona praw mniejszości narodowych na Litwie: tendencje w ostatnich pięciu latach”, zorganizowanej 23 października 2016 r. Przedstawiciel OBWE gościła w siedzibie EFHR również jesienią 2014 r., o czym pisaliśmy tutaj.

EFHR niezmiernie cieszy się z od lat podtrzymywanego kontaktu oraz współpracy,

co świadczy o profesjonalizmie i docenieniu naszej działalności, pokładając nadzieję, że przekazane obserwacje i spostrzeżenia są pomocne w przygotowywaniu przez Wysokiego Komisarza opinii i rekomendacji dla Litwy.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…