• 2016/07/04

Sąd podjął decyzję: literka “w” ma zostać wpisana w paszporcie obywatelki RL

Sąd podjął decyzję: literka “w” ma zostać wpisana w paszporcie obywatelki RL

4 lipca br. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego przyjął decydujące orzeczenie w sprawie pisowni imion i nazwisk w oryginale – sąd zobowiązał Zarząd Migracji do wpisania literki „w” w paszporcie obywatelki Republiki Litewskiej (RL).

Sąd stwierdził, iż  Decyzja Zarządu Migracji, w której odmówiła ona przyjęcia podania o wydanie (zamianę) dowodu tożsamości na nazwisko „Pauwels” jest bezprawna i nieuzasadniona, ponieważ zgodnie z wydanym nowym świadectwem zawarcia ślubu, nazwisko wnioskodawczyni zostało zmienione z „Pauvels” na „Pauwels””. Nowe świadectwo zostało wydane w dn. 19 sierpnia 2015 r., opierając się na orzeczeniu Sądu Dzielnicowego m. Wilno z dn. 30 lipca 2015 r.

Dzisiejsze orzeczenie jest pierwszym, w którym sąd wypowiedział się w sprawie pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości obywatela RL. Dotąd Sąd Dzielnicowy m. Wilno rozpatrzył pięć spraw, w tym klientów Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), w których zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania literki „w” w świadectwach zawarcia małżeństwa oraz w metrykach urodzenia.

Rodzina Pauwels była pierwszą na Litwie rodziną, która 30 lipca 2015 r. doczekała się przychylnej decyzji sądu w sprawie wpisania literki „w” w świadectwie zawarcia małżeństwa. Dzisiaj rodzina Pauwels stała się też pierwszą rodziną, której zezwolono na wpisanie „w” w paszporcie.

EFHR otrzymuje coraz więcej próśb o pomoc w sprawach pisowni imion i nazwisk, w których jedynym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową. Pomimo tego, że posłowie już w trakcie kilku sesji prac sejmu obiecują rozpatrzeć projekty ustaw dotyczące pisowni imion i nazwisk, do dziś nie ma przyjętej ustawy.

Pomocnik adwokata Evelina Baliko, reprezentująca rodziny mieszane walczące o pisownię nazwisk w oryginale, twierdzi, iż to orzeczenie jest jednym z najistotniejszych. Do dziś krytycy pisowni nazwisk w oryginale pomniejszali znaczenie orzeczeń sądów twierdząc, że nie dotyczą one pisowni nazwisk w dokumentach tożsamości, a jedynie odnoszą się do aktów stanu cywilnego. Po dzisiejszym orzeczeniu, argumenty takie stają się bezpodstawne.

Zarząd Migracji może zaskarżyć decyzję sądu w ciągu 30 dni. W takiej sytuacji, sprawę rozpatrywać będzie Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy.

EFHR

 

1.0 MiB
540 Downloads

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…