• 2016/11/10

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Faszyzmowi i Antysemityzmowi

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Faszyzmowi i Antysemityzmowi

coverW środę, 9 listopada, dzień historyczny w dwojaki sposób, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała małą konferencję na temat zapobiegania faszyzmowi, nienawiści oraz dyskryminacji. Wydarzenie zostało zorganizowane z uwagi na Międzynarodowy Dzień Przeciwko Faszyzmowi i Antysemityzmowi, miało ono miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej (CAC) w Wilnie.

Konferencja, zorganizowana przez Maximiliana Gallo, stażystę EFHR, została otwarta jego prezentacją omawiającą ponowne połączenie Praw Człowieka i Ludzkiego Postrzegania oraz ich związek z kwestią represyjnej dyskryminacji. Prezentacja ukazała w jaki sposób powinno się podejść do konceptu „Procesu Tworzenia Świadomości”, w Organizacjach Pozarządowych na Rzecz Praw Człowieka oraz Instytucji rządowych. Głównym powodem tych przemyśleń, będącym współpracą pomiędzy Organizacjami skupiającymi się na tym samym temacie, późniejsza dyskusja skupiła się na pytaniu o to jak rozsądnie połączyć organizacje zajmujące się prawami człowieka w myśl zasad ich działania.

Druga prezentacja została poprowadzona przez Tomasa Vytautasa Raskevičiusa, Koordynatora Praw Ligii Gejowskiej na Litwie (LGL) ukazująca prawne problemy jednostek LGBTI na Litwie, mówiąca o tym, że Litwa jest krajem o najniższej wolności prawnej dla jednostek ze środowiska LGBTI w całej Unii Europejskiej.

Po prezentacjach nastąpiła dyskusja, podczas której Mark Adam Harold, członek Rady Miejskiej w Wilnie oraz Amit Belaité, przewodniczący Litewskiej Żydowskiej Unii Studenckiej oraz poprzedni uczestnicy zebrali się razem i zainicjowali dyskusję na temat współczesnych form Antysemityzmu. Są one wyrażone poprzez zaniedbanie historii Litwy, prowadzące do kwestii „dyskryminacji poprzez unikanie”.

Wydarzenie zostało zwieńczone występem Rakija Klezmer Orkestar, żydowskiego zespołu klezmerowskiego, który to aktywnie angażuje się w ochronę oraz rozwój Tradycyjnej Muzyki Żydowskiej.

EFHR

[Not a valid template]

Powiązane artykuły

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża głęboką troskę w związku z aktualną sytuacją dwóch szkół mniejszości…
Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…