• 2016/12/27

Sądy rozstrzygają problem pisowni imion i nazwisk – dwie nowe wygrane

Sądy rozstrzygają problem pisowni imion i nazwisk – dwie nowe wygrane
DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Sąd Dzielnicowy m. Wilno w dn. 22 listopada przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego (USC) m. Wilno do wpisania literki „w” w nazwisku córki obywatelki Litwy i wydania nowego aktu urodzenia.

Sąd przyznał, że obecnie rodzina mieszka w Dubaju. Wciągając do ewidencji urodzenie dziecka, USC zapisał nazwisko „Darbovli” i odmówił wpisania nazwiska w oryginalne. W tej sytuacji, odmowa wciągnięcia do ewidencji oraz wydania aktu urodzenia z nazwiskiem „Darbowli” stworzy administracyjne, osobiste i zawodowe niedogodności przy udowadnianiu tożsamości i autentyczności dokumentów, w przyszłości możliwie, że i przy realizowaniu praw i obowiązków rodzicielskich, jak również w sprawach spadkowych. W ocenie sądu, zakaz wpisania nazwiska z literką „w” jest nieproporcjonalną niedogodnością, której by doświadczyła wnioskodawczyni i jej dziecko w wyniku odmowy wydania aktu urodzenia z literą „w”. Zakaz wciągnięcia do ewidencji nazwiska z literą „w” to też naruszenie zasady nietykalności życia prywatnego i rodzinnego i prawa do imienia (art. 2.20 Kodeksu Cywilnego).

Orzeczenie sądu jest istotne zwłaszcza dla Litwinek, które wyszły za mąż lub doczekały się dzieci z cudzoziemcami, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej. Jak i w innych analogicznych sprawach, sąd opierał się na opinii Państwowej Komisji Języka Litewskiego (PKJL), która przewiduje wyjątki dla obywateli Litwy, którzy wejdą w związek małżeński z cudzoziemcami i przyjmą ich nazwisko, jak również dla ich dzieci – w takich małżeństwach nazwiska mogą być pisane z użyciem liter łacińskich, za źródło dokumentu przyjmując dowód tożsamości cudzoziemca.

30 listopada b.r. Sąd Dzielnicowy m. Wilno przyjął orzeczenie w sprawie rodziny „Howel“ i zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wciągnięcia do ewidencji związku małżeńskiego E. Hovell i wydania aktu zawarcia małżeństwa z wpisanym nazwiskiem „Howell“. Sąd przywołał analogiczne argumenty, jak w sprawie rodziny „Darbowli”.

Europejska Fundacja Praw Człowieka ma nadzieję, że nowo wybrana władza zwróci uwagę na zaistniałą sytuację i przyjmując nowe ustawy, odpowiadające praktyce Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przepisom konwencji, weźmie pod uwagę orzeczenia sądowe. Zaznaczyć należy, że USC i PKJL zgadzają się, że zapis imion i nazwisk w oryginale nie stwarza zagrożenia dla ochrony języka litewskiego.

Jest to już trzynasta wygrana sprawa dotycząca pisowni imion i nazwisk w oryginale. Jeszcze w 10 sprawach oczekuje się na orzeczenia sądów. EFHR udziela nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim osobom, które stykają się z problemem pisowni imion i nazwisk w oryginale.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…