• 2017/01/02

Walka EFHR z dyskryminacją w przestrzeni elektronicznej

Walka EFHR z dyskryminacją w przestrzeni elektronicznej

Od kilku lat Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej – EFHR) wraz ze Służbą ds. Równych Możliwości walczy z pojawiającymi się w Internecie oraz prasie dyskryminującymi ofertami pracy.

Ustawy o równych możliwościach w art. 11 przewiduje, że ​​w ogłoszeniach o przyjęcie do pracy, pracy w służbie państwowej lub do nauki, zabrania się wskazywać wymagania, nadające pierwszeństwo ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania i poglądy, wiek, orientację seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy religię.

Dodatkowo​​ zgodnie z Art. 11 ustawy o równych możliwościach ogłoszenia o przyjęcie do pracy, pracy w służbie państwowej lub do nauki, zabrania się wskazywać wymagania, nadające pierwszeństwo jednej z płci, wymagać od osób poszukujących pracy informacji o sytuacji rodzinnej, wieku, życiu prywatnym, lub plany rodzinne.

W 2016 r. EFHR służyła do Służby 22 skargi w sprawie możliwej dyskryminacji – 10 w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek, 6 – płeć, w czterech kandydatom postawiono wymagania dotyczące wieku i płci.

Po otrzymaniu skarg od EFHR, Służba rozpoczęła dochodzenia z własnej inicjatywy. Kontroler ds. Równych Możliwości stwierdziła, że 17 ogłoszeń o pracę było sprzecznych z art. 11 ustawy o równych możliwościach, gdyż nadawały pierwszeństwo osobom o określonej płci i w określonym wieku. Dyrektorzy wspomnianych firm otrzymali ostrzeżenia i zobowiązali się do przestrzegania ustawy w przyszłości.

W 2015 r. EFHR wspólnie ze Służbą ds. Równych Możliwości podjęła się działań, aby zmniejszyć liczbę dyskryminujących ogłoszeń o pracę w przyszłości – opracowała i rozpowszechniła wśród pracodawców ulotkę zalecającą jak prawidłowo, bez naruszenia przepisów ustaw, należy przygotowywać ogłoszenia o pracę. Ulotka została opublikowana na stronie Służby oraz na stronie internetowej EFHR http://www.lygybe.lt/lt/atmintinedarbdaviams.

EFHR

 

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…