• 2017/01/10

Zaostrzenie odpowiedzialności za dyskryminację w miejscu pracy

Zaostrzenie odpowiedzialności za dyskryminację w miejscu pracy

Służba ds. Równych Możliwości informuje, że począwszy od 1 stycznia br. wchodzi w życie Kodeks wykroczeń administracyjnych, który zastępuje Kodeks naruszeń prawa administracyjnego. W nowym kodeksie zwiększona została wysokość grzywien wymierzanych za naruszenia zasady równych praw kobiet i mężczyzn i równych możliwości.

W nowym kodeksie, dla dyrektorów podmiotów prawnych, pracodawców i innych osób odpowiedzialnych za naruszenie zasady równych praw kobiet i mężczyzn oraz równych możliwości przewidziana jest grzywna od 40 do 560 EUR, a w przypadku powtórnego wykroczenia – od 560 do 1200 EUR. Komunikat Służby można znaleźć tutaj.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwraca uwagę, że dotychczas obowiązujący kodeks przewidywał grzywnę w wysokości od 28 do 579 EUR, a  za powtórne wykroczenie groziła kara od 579 do 1185 EUR.

Fundacja już od trzech lat monitoruje przestrzeń elektroniczną, a po zauważeniu dyskryminującego ogłoszenia, kieruje skargi do Służby. W 2016 r. EFHR złożyła 22 skargi, z czego dla 17 firm wystosowano ostrzeżenia za stosowanie dyskryminujących kryteriów jak na przykład wiek czy płeć.

EFHR nie tylko zapewnia bezpłatną pomoc prawną osobom, które doznały dyskryminacji, ale także organizuje bezpłatne szkolenia na temat praw człowieka i równości. W ubiegłym roku Fundacja przeprowadziła szkolenie dla pracowników firmy UAB „Pakmarkas” oraz członków Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu LAVA, mieszkańców i pracowników Kowieńskiego domu spokojnej starości, a także rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach w rejonie wileńskim.

Cieszymy się, że ulotka, opracowana we współpracy ze Służba ds. Równych Możliwości, dociera do coraz większej liczby osób i przyczynia się do budowania świadomego i tolerancyjnego społeczeństwa.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…