• 2017/01/05

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne), organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Celem konferencji jest ocena istniejących problemów i zagrożeń oraz prezentacja dobrych praktyk europejskich. SNPL będzie usatysfakcjonowana, jeżeli wystąpienia i dyskusje w ramach konferencji umożliwią opracowanie zaleceń w dziedzinie doskonalenia systemów edukacyjnych oraz pozwolą  zharmonizować wysiłki organizacji naukowych mniejszości narodowych.  

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie do 1 lutego 2017 r. ankiety zgłoszeniowej na adres SNPL. Natomiast, do 15 lutego 2017 r. proszone są o nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim i angielskim. Wystąpienia nie powinny przekraczać 15 minut.

Aktualne informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej SNPL – www.snpl.lt w dziale „Aktualności“ w rubryce „Konferencja SNPL – 2017“.

W załączonym pliku „Zaproszenie na konferencję“ znajdują się  szczegółowe informacje dotyczące konferencji, ankieta zgłoszeniowa oraz ramowy program konferencji.

EFHR

 

 

188 KiB
432 Downloads

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…