• 2017/01/13

Za 15 komentarzy internetowych – ograniczenie wolności na półtora roku

Za 15 komentarzy internetowych – ograniczenie wolności na półtora roku
DELFI (T.Vinicko nuotr.)

5 stycznia b.r. Kowieński Sąd Okręgowy rozpatrzył sprawę karną R.P. na podstawie jego apelacji do orzeczenia Sądu Rejonowego w Prenach z dn. 12 kwietnia 2016 r., w którym R.P. został uznany za winnego na postawie ust. 2 i 3 art. 170 Kodeksu karnego (KK) Republiki Litewskiej – za to, że publicznie wyśmiewał się, zachęcał do nienawiści i podżegał do dyskryminacji wobec grupy osób narodowości rosyjskiej lub osoby, która do niej należy, oraz, że publicznie podżegał do przemocy i fizycznego rozprawienia się.

Jeszcze w 2015 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (dalej – EFHR) zwróciła się do prokuratury w sprawie opublikowanych przez R.P komentarzy. We wstępnym dochodzeniu policja ustaliła, że na różnych portalach R.P. opublikował nawet 15 komentarzy pociągających do odpowiedzialności karnej. Za te przestępstwa Sąd Rejonowy w Prenach skazał R.P. na karę ograniczenia wolności na okres jednego roku i 6 miesięcy, zobowiązując do przebywania w domu w godzinach od 22 do 6, o ile nie jest to związane z pracą.

W swojej apelacji, skazany wniósł o stwierdzenie nieważności orzeczenia Sądu Rejonowego w Prenach oraz przyjęcie nowego – uniewinniającego, ponieważ sąd niesłusznie skazał go za wyrażanie opinii. R.P. stwierdził, że nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że na podstawie jego wypowiedzi może grozić niebezpieczeństwo, dlatego jego działania w tym przypadku nie niosą takiego zagrożenia, żeby pociągały do odpowiedzialności karnej.

Kowieński Sąd Okręgowy odrzucił apelację stwierdzając, że przy wykładni i stosowaniu artykułu 170 KK, niezwykle istotna jest również praktyka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) dotycząca swobody ograniczenia wolności słowa, w której analizuje się przypadki, gdy realizując tę wolność podżegano do przemocy, nienawiści czy nietolerancji lub je usprawiedliwiano.

Sąd podkreślił, iż w niniejszej sprawie skazany opublikował aż 15 komentarzy, dlatego jego działania nie można uznać za przypadkowe lub nieprzemyślane. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opublikowanie takich informacji (komentarzy) w Internecie, zgodnie z praktyką ETPCz, ze względu na objętość, szybkość i charakter ujawnionej informacji, z pewnością zwiększa niebezpieczeństwo, może doprowadzić do odpowiednich długoterminowych negatywnych skutków.

W ciągu sześciu lat istnienia, EFHR złożyła do prokuratur 578 wniosków w sprawie komentarzy szerzących nienawiść i podżegających do dyskryminacji. W sądach wygrano 50 spraw.

EFHR

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…