• 2017/03/24

EFHR gospodarzem dyskusji „Zjednoczeni czy rozdzieleni: dyskryminacja rasowa na Litwie“

EFHR gospodarzem dyskusji „Zjednoczeni czy rozdzieleni: dyskryminacja rasowa na Litwie“

W dniu 23 marca b.r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała dyskusję pod tytułem „Zjednoczeni czy rozdzieleni: dyskryminacja rasowa na Litwie”. Agnieszka Malinauskaitė, administrator EFHR, przedstawiła działalność Fundacji wspominając m.in. o udzielanej przez EFHR nieodpłatnej pomocy prawnej, możliwościach praktyk i wolontariatu, prowadzonej przez Fundację kampanii przeciwko mowie nienawiści i dyskryminacji poprzez współpracę z Rzecznikiem Równych Szans, prowadzenie szkoleń dla uczniów, studentów i innych chętnych osób. Omówiła też sukcesy Fundacji w walce z mową nienawiści oraz przytoczyła kilka przykładów mowy nienawiści na Litwie oraz zagranicą.

Moderatorem dyskusji była Margarita Jankauskaitė, ekspert rozwoju Równych Szans, która aktywnie zachęcała rozmówców do dyskusji. Justina Kraučelytė, Koordynator programu Integracji dla Cudzoziemców „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej przedstawiła problem dyskryminacji uchodźców – drwiny, mowa nienawiści, upokarzanie ich dzieci w szkołach, ciągłe zainteresowanie mediów. Renata Vanagėlienė, starszy doradca Rzecznika Równych Szans ds. prawnych oraz Eglė Tilindienė, specjalista Rzecznika Równych Szans ds. integracji omówiły trudności znalezienia pracy osobom innej rasy, wyznania oraz orientacji seksualnej.  Amit Belaitė, członkini projektu „Gyvoji biblioteka” omówiła sprawy pamięci Żydów.

„United for Intercultural Action” jest europejską siecią walki przeciwko rasizmowi. Co roku organizacje należące do programu „United” organizują różne przedsięwzięcia na temat dyskryminacji rasowej w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Akcji przeciwko Rasizmowi, których celem jest zwalczanie mowy nienawiści i rasizmu. EFHR nie tylko wybiera się na konferencje organizowane przez „United”, ale też aktywnie uczestniczy w obchodach Europejskiego Tygodnia Akcji przeciwko Rasizmowi.

EFHR pragnie serdecznie podziękować rozmówcom i uczestnikom dyskusji.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…