• 2018/03/27

Wezwanie OBWE do zgłaszania przestępstw na tle nienawiści

Wezwanie OBWE do zgłaszania przestępstw na tle nienawiści

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) zbiera obecnie dane na temat przestępstw na tle nienawiści, które wydarzyły się w ciągu ostatniego roku. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 r., a wyniki zostaną opublikowane 16 listopada.

Zgłoszenia muszą spełniać wskazane przez ODIHR wymagania. Każde zgłoszone przestępstwo musi mieć motywy stronnicze. Dlatego przypadki dyskryminacji oraz mowy nienawiści zostaną wykluczone z raportu końcowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgłoszeń, wejdź na oficjalną stronę ODIHR: http://hatecrime.osce.org/civilsociety.

ODIHR zachęca społeczeństwo do składania sprawozdań oraz danych. Ponadto, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest świadoma znaczenia danych dostarczanych przez społeczeństwo. Z tego powodu EFHR ściśle współpracuje z ODIHR i już od 2012 r. co roku przekazuje im informacje i planuje również współpracować z wnioskami w tym roku.  EFHR jest uważana przez ODIHR za jednego z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na Litwie, ponieważ Fundacja regularnie wnosi doniesienia o przestępstwach na tle nienawiści. W ubiegłym roku większość przestępstw rasistowskich oraz ksenofobicznych na Litwie została zgłoszona właśnie przez EFHR.

Sprawozdania składane przez społeczeństwo przyczynią się do wzbogacenia wyników ODIHR. Informacje dostarczane przez organizacje pozarządowe są bardzo ważne w celu uzupełnienia oficjalnych danych przedłożonych przez państwa. Sprawozdania społeczeństwa mają kluczowe znaczenie dla stworzenia „dokładnego obrazu“ sytuacji przestępstw na tle nienawiści, ponieważ informacje przekazywane przez oficjalne instytucje czasami nie zawierają istotnych faktów.

EFHR z przyjemnością informuje, że już złożyła raport na temat przestępstw na tle nienawiści za rok 2017. Zespół EFHR poczynił ogromne wysiłki, aby policja rejestrowała przestępstwa na tle nienawiści, zwłaszcza, gdy podżegają do nich stronniczość rasistowska i ksenofobiczna (16 z 20 przestępstw na tle nienawiści zarejestrowanych na Litwie w 2016 r. zostało opartych na tej podstawie). EFHR nie jest zadowolona z faktu, iż pomimo wysiłków włożonych w zgłaszanie tych przestępstw, tylko kilka przestępców zostało ściganych lub skazanych (6 z nich było ściganych, a 7 z nich skazanych). Statystyki ODIHR pokazują, że mało przestępców zostało skazanych i ukaranych. Z tego powodu EFHR pragnie zwrócić uwagę instytucji publicznej na ten problem, by zapewnić skuteczne rozwiązanie.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…