• 2023/09/12

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym miasteczku już po raz 20. zorganizował Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie. Z tej okazji w południe na placu przy kościele w Rudziszkach miało miejsce uroczyste otwarcie festynu dożynkowego. W tym dniu nie mogło również zabraknąć obecności EFHR.

W programie tradycyjnej imprezy dożynkowej znalazły się między innymi wystąpienia różnych zespołów artystycznych, wystawy darów jesieni, stoisk reprezentujących gminy i organizacje Związku Polaków na Litwie, kiermasz dożynkowy, a także koncert zespołów ludowych rejonu trockiego.

Podczas imprezy dożynkowej EFHR postawiła na placu swoje stanowisko, rozdawała ulotki na temat działalności Fundacji i zaprezentowała swoją kampanię społeczną pod tytułem „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Głównym celem tej prezentacji było zachęcenie osób zainteresowanych zmianą nieprawidłowo zapisanego imienia i/lub nazwiska do skorzystania z możliwości wszczęcia takiej procedury za pośrednictwem EFHR.

Od 2022 roku, m.in. dzięki działaniom EFHR, na Litwie obowiązuje Ustawa o pisowni imion i nazwisk w dokumentach, zapewniająca osobom należącym do mniejszości narodowych możliwość pozytywnego ubiegania się o przywrócenie oryginalnej pisowni nazwisk i imion (zawierających nielitewskie litery, kombinacje liter lub podwójne litery). Warto zaznaczyć, że Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc prawną oraz możliwość konsultacji w zakresie sporządzenia odpowiedniego wniosku w urzędzie stanu cywilnego.

Obecne przepisy prawne nie rozwiązują problematyki możliwości używania znaków diakrytycznych w imionach i nazwiskach. Niemniej jednak, Fundacja odnotowała już liczne zwycięstwa w sprawach prawa do pisowni znaków nieobjętych ustawą, a w czasie całej swojej dotychczasowej działalności wygrała ponad 150 procesów dotyczących kwestii związanych z pisownią imion i nazwisk.

Więcej o samej procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska można przeczytać w naszych ulotkach (dostępne są one pod tymi linkami: https://bit.ly/3yZsK45 i https://bit.ly/41bNnol) oraz na naszej stronie internetowej (https://www.efhr.eu/2023/05/02/proces-zmiany-pisowni-imienia-i-nazwiska-ulotki-efhr/).

Wierzymy, że upowszechnienie kampanii pokazującej wspólne działanie społeczeństwa na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk może przekonać rządzących o konieczności zmiany obowiązującego prawa, budując uznanie i szacunek dla praw mniejszości narodowych. Pamiętajmy, że oryginalna pisownia imion i nazwisk stanowi istotną część składową tożsamości, ma głębokie znaczenie społeczne i pomaga zachować poczucie tożsamości i przynależności do polskiej kultury.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie EFHR:

https://www.efhr.eu/2021/08/26/europejska-fundacja-praw-czlowieka-efhr-rozpoczyna-kampanie-spoleczna-na-rzecz-oryginalnej-pisowni-imion-i-nazwisk/.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową info@efhr.eu lub telefonicznie + (370) 691 50 822.

 

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
EFHR skierowała do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie skandalicznych wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej

EFHR skierowała do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie skandalicznych wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej…