• 2023/09/19

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu Litwy była to szczególna impreza, pozytywnie zaskakująca rozmachem organizacyjnym, serdecznością gospodarzy oraz wystawionych stoisk. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) również zjawiła się w Solecznikach na tym wyjątkowym wydarzeniu, aby podzielić się informacjami na temat swojej działalności. 

Warto wspomnieć, że Soleczniki, znane w języku litewskim jako Šalčininkai, mają długą i bogatą historię sięgającą XIII wieku. Ponadto, są one jednym z większych skupisk Polaków na Litwie. Głównymi punktami programu imprezy dożynkowej były koncerty zespołów muzyczno-tanecznych z różnych regionów Litwy i kiermasz sztuki ludowej oraz produktów regionalnych. To wydarzenie, organizowane co roku przez Samorząd Rejonu Solecznickiego i Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, stanowi okazję do podziękowania za zebrane plony i uhonorowania ciężkiej pracy rolników, a także cieszenia się muzyką, kulturą i lokalnymi smakami. 

EFHR wykorzystała tę szczególną okazję, aby przedstawić swoją kampanię społeczną pod nazwą „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk”. Z prezentacji można było dowiedzieć się, że za pośrednictwem Fundacji, możliwe jest wszczęcie procedury zmiany imienia i/lub nazwiska, tak aby były zgodne z oryginalną polską pisownią. EFHR oferuje też bezpłatną pomoc prawną i konsultacje w zakresie sporządzenia właściwego wniosku w urzędzie stanu cywilnego. 

Aktualne przepisy prawne w Republice Litewskiej nie regulują kwestii używania znaków diakrytycznych w imionach i nazwiskach. Jednak EFHR ma na swoim koncie wiele sukcesów w sprawach prawa do pisowni znaków nieobjętych ustawą, w tym ponad 150 wygranych procesów dotyczących kwestii związanych z pisownią imion i nazwisk. 

Od zeszłego roku, m.in. dzięki działaniom Fundacji, na Litwie obowiązuje Ustawa o pisowni imion i nazwisk w dokumentach, która umożliwia członkom mniejszości narodowych pozytywne ubieganie się o przywrócenie pierwotnej pisowni swoich nazwisk i imion, zwłaszcza jeśli zawierają one litery nielitewskie, kombinacje liter czy podwójne litery. 

Więcej o samej procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska można przeczytać w naszych ulotkach (dostępne są one pod tymi linkami: https://bit.ly/3yZsK45 i https://bit.ly/41bNnol) oraz na naszej stronie internetowej (https://www.efhr.eu/2023/05/02/proces-zmiany-pisowni-imienia-i-nazwiska-ulotki-efhr/).

Liczymy, że rozpowszechnienie tej kampanii, która promuje wspólne działanie społeczeństwa na rzecz oryginalnej pisowni imion i nazwisk, może przekonać rządzących do konieczności zmiany obecnych przepisów prawnych, co przyczyni się do zwiększenia poszanowania dla praw mniejszości narodowych. Oryginalna pisownia imion i nazwisk stanowi przede wszystkim ważny element tożsamości człowieka, ma istotne znaczenie społeczne i pomaga zachować poczucie przynależności do polskiej kultury. 

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie EFHR: https://www.efhr.eu/2021/08/26/europejska-fundacja-praw-czlowieka-efhr-rozpoczyna-kampa nie-spoleczna-na-rzecz-oryginalnej-pisowni-imion-i-nazwisk/.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową info@efhr.eu lub telefonicznie + (370) 691 50 822.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…