• 2011/12/30

Konkurs im. braci Janowiczów pt. „Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe”

Konkurs im. braci Janowiczów pt. „Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe”

plakacik_moje_wilnoEuropejska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie artystycznym im. braci Janowiczów „Moje Wilno. Rozmowy Pokoleniowe”.  Ideą konkursu jest pokazanie więzi jaka łączy Polaków i Litwinów, w rozmowach między pokoleniami. Do wygrania pula pieniężna w wysokości 15 tys. zł.

Konkurs im. braci Janowiczów pt. „Moja Litwa. Rozmowy pokoleniowe” to prywatna inicjatywa rodziny Jana i Leona Janowiczów – Polaków wychowanych w Wilnie, w których pamięci i twórczości artystycznej Litwa pozostała na zawsze jako miejsce wyjątkowe i magiczne.

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są Tomasz Ulatowski, członek rodziny Janowiczów oraz Maciej Zarębski, wieloletni wydawca książek Leona Janowicza. Obaj Panowie postanowili kontynuować dorobek artystyczny braci Janowiczów po ich śmierci, wydając książki: „Erudyta niepowszedni…” o Leonie Janowiczu oraz „Pamiętnik. Tak było” – wileńskie wspomnienia Jana Janowicza.

Jan i Leon Janowiczowie byli Polakami wychowanymi na wileńszyznie i wileńskie klimaty towarzyszyły im prze całe życie. Leon Janowicz pisał książki poświęcone Wilnu i Litwie. Jan pisał i malował .W  Jego obrazach  pojawiały sięlitewskie pejzaże,  a wspomnienia zawarł w pamiętniku pt. „Tak było”.

Udział w konkursie może wziąć każdy, bez względu na wiek, język  i kraj zamieszkania. Organizatorzy nie ukrywają, iż mają nadzieję  naliczny udziałludzi młodych, którzy spisząlub zarejestrują swoje rozmowy, wywiady z dziadkami, rodzicami, sąsiadami, przejrzą albumy rodzinne, zajrzą do starychlistówlub pamiętników.  Rezultatem mają być niezwykłe „Rozmowy pokoleniowe”, które będą zapisamiludzkiej pamięci w formieliterackiej, wideo i audio.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, dla których, podobnie, jak dla braci Janowiczów, Wilno znajduje szczególne miejsce w sercu, pamięci i  tradycjach rodzinnych. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 marca 2012 r. zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Organizatorzy Konkursu przewidzieli nagrody w trzech kategoriach:literackiej, wideo oraz nagrania audio. Pan Tomasz Ulatowski przeznaczył na nagrody 15 tys. złotych

Liczę na to, że dzięki konkursowi uda nam się wydobyć to, co dobre w stosunkach polsko -litewskich. Zdaję sobie sprawę, iż patroni konkursu nie są znanymi postaciami. Bracia Janowiczowie są jednak dowodami na istnienie prawdziwych wileńskich sentymentów i takich klimatów będziemy szukać właśnie w pracach konkursowych. – mówi Tomasz Ulatowski.

Konkursowi patronuje Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce oraz Jerzy Bańkowski –  KonsulHonorowy Republiki Litewskiej w Toruniu. Organizatorzy konkursu nie ukrywają, że z chęcią nawiążą współpracę także z innymi organizacjami i osobami zaangażowanymi w stosunki polsko –litewskie. Wsparcie finansowe dla organizatorów konkursu przeznaczyły spółki Multimedia Polska oraz Polimex Mostostal.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.mojewilno.eu, dostępnej w języku polskim ilitewskim. Na stronie można pobrać regulamin oraz kartę zgłoszeniową do konkursu.

 

Konkurs Moje Wilno. Rozmowy pokoleniowe
Regulamin Konkursu LT
Brolių Janowiczų konkursas

 

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…