• 2012/03/15

Pierwsza kara za komentarze!

Kompania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie przynosi pierwsze wymierne efekty.

27 stycznia 2012 r. Sąd dzielnicowy miasta Kowna wydał nakaz karny za poniżające i nawołujące do dyskryminacji na tle narodowościowym komentarze dla  mieszkańca Kowna Andriusa Bražėnasa. Za swoje komentarze: „ši nelojali Lietuvai šūdlenkių šunauja nebus išvyta iš Lietuvos, tol dergs mūsų valstybė“ (tłum. „to nielojalne Litwie stado „gównpolaków“ nie będzie wypędzone z Litwy, doputy będą zanieczyszczać państwo“), „tokie šūdlenkių išsikalbėjimai vyktų kokioje nors Kaukazo ar Vidurinės azijos šalyje, ŠŪDLENKIAM būtų padaryta Baltramiejaus naktis ir baigtųsi tos nesąmonės. Komuniagos debilai prisižadėjo visokių nesąmonių, o dabar ŠŪDLENKIAI, kurstomi Lenkijos lenkų reikalauja įvykdyti įsipareigojimus. Tegul apsišikėliai prašo pas komuniagą AM B. Lai paverkia prie kapo“ (tłum. „gdyby takie wypowiedzi „gównopolaków“ miały miejsce w jakimkolwiek państwie Kaukazu czy Azji środkowej, „GÓWNPOLAKÓW“ spotkałaby noc Św. Bartłomieja i skończyłyby się te bzdury. Debile komuniści naobiecali różnych bzdur, a teraz „GÓWNPOLACY“, podżegani przez polskich Polaków wymagają wykonywać zobowiązania. Niech „obesrańcy“ proszą u komunisty AM B. Niech popłaczą przy grobie“) oraz „Apsišikęs šūdlenki, užsičiaupk ir eik gult į būdą“ (tłum. „Obesrany Polaku, zamknij się i idź do budy“), autor został ukarany ograniczeniem wolności na okres 6. miesięcy. Sąd zobowiązał go również do 40 godz. prac społecznych w ośrodkach opieki zdrowia lub organizacjach pozarządowych, zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, osobami w podeszłym wieku itp.

Jest to pierwsza kara na podstawie jednego z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka skierowanej do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampani zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Kolejni dwaj oskarżeni za podobne komentarze czekają na decyzje karne.

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy.

 

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…