• 2012/05/02

Dalszy tok sprawy “Piły na Polaków”. Prokuratura wszczyna dochodzenie po naszej interwencji

Jak już informowaliśmy, Europejska Fundacja Praw Człowieka odkryła w serwisie społecznościowym Facebooku grupę pod tytułem „Piła na Polaków” (lit. „Lenkpjūvė”), motto której brzmiało „Rżnij Polaka za młodu!” („Pjauk lenką kol jaunas!”). Do grupy należało 23 osoby, które wpisywały komentarze, oświadczenia, otwarcie wzbudzające i nawołujące do nienawiści wobec mniejszości polskiej na Litwie. Dodatkowo zamieszczali wiele obrażających naród polski zdjęć (http://www.efhr.eu/2012/04/20/europejska-fundacja-praw-czlowieka-doprowadzila-do-zamkniecia-grupy-na-facebooku-pt-%E2%80%9Epila-na-polakow/).

Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała do do Prokuratury Generalnej Litwy wniosek o pociągnięcie członków grupy do odpowiedzialności karnej za podżeganie do nienawiści wobec mniejszościom narodowym zgodnie z art. 170 Kodeksu Karnego RL. Prokuratura zarządziła przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Główny Wileński Komisariat Policji (Vilniaus Apskrities Vyriausiasis Policijos Komisariatas), który … odmówił wszczęcia dochodzenia z powodu rzekomego braku podstaw, motywując tym, iż nawoływanie do rzezi Polaków „było tylko żartem uczestników grupy”.

Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi od organów ścigania Litwy, Europejska Fundacja Praw Człowieka, nie zadowaląjąc się jedynie faktem zamknięcia grupy, złożyła skargę apelacyjną wobec decyzji Komisariatu Policji do Prokuratury okręgowej miasta Wilna (Vilniaus Apylinkės Prokuratūra).

W piśmie z dnia 27 kwietnia b.r. Prokuratura poinformowała Fundację, że przychyla się do naszej argumentacji i zarządza wszczęcie dochodzenia w sprawie „Piły na Polaków”, a wcześniejsza odmowna decyzja Komisariatu Policji została uchylona jako nieuzasadniona. Dochodzenie poprowadzi w.w. Prokuratura okręgowa m. Wilna. Cieszymy się, iż nasze starania w tej sprawie zaowocowały!

Wniosek do prokuratur na grupę na Facebooku pt.: „Piła na Polaków” jest jednym z kilkudziesięciu wniosków, jakie Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Kompania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie przynosi pierwsze wymierne efekty  w postaci wyroków sądowych (http://www.efhr.eu/2012/03/15/pierwsza-kara-za-komentarze/, http://www.efhr.eu/2012/04/16/kolejna-kara-za-komentarze/).

Zachęcamy wszystkich do informowania nas o artykułach lub komentarzach na stronach internetowych niezgodnych z prawem. Za pomoc z góry dziękujemy.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…