• 2012/07/26

Kolejny sukces EHFR: Sąd Apelacyjny odrzucił skargę Inspektora Etyki Dziennikarskiej wobec portalu wilnoteka.lt

Litewski Sąd Apelacyjny przychylił się do argumentów adwokata Tadeusza Gudzińskiego, reprezentującego Wilnotekę w imieniu Europejskiej Fundacji Praw Człowieka i podtrzymał wyrok wydany 22 grudnia 2011 r. przes Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego (więcje na tem temat tutaj: http://www.efhr.eu/2011/12/23/sąd-uchylił-karę-inspektora-etyki-dziennikarskiej-dla-wilnoteka-pl/). Orzeczeniem tym uchylił postanowienie Inspektora Etyki Dziennikarskiej, który nałożył karę na portal „Wilnoteka.lt“ za publikację artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie“. Sąd postanowił, że w trakcie podjęcia decyzji inspektora były naruszone główne zasady prowadzenia procedury, które miały zapewnić obiektywną ocenę wszystkich okoliczności i zasadność podjętej decyzji.

Przypominamy, że skargę na portal złożył Kazimieras Garšva, prezes Stowarzyszenia „Vilnija”, który zarzucił „Wilnoteka.lt“ wprowadzanie w błąd społeczeństwa co do faktycznej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wzniecania waśni narodowościowych. „Wilnoteka.lt“ na swoim portalu we wspomnianym artykule podała zredagowane teksty listu otwartego oraz petycji do włądz Litwy i Polski, które wystosował ruch społeczny Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, opatrzyła je własnym komentarzem, opinią redakcji i zaapelowała o włączenie się do akcji zbierania podpisów pod listem otwartym. Inspektor uznał, że portal naruszył etykę dziennikarską, w artykule podając informację w sposób stronniczy, powierzchowny i nieprzedstawiając argumentacji popierających nowelizację litewskiej ustawy o oświacie.

Europejska Fundacja Praw Człowieka, która od początku podjęła się obrony praw „Wilnoteka.lt“, w ramach programu Centrum Pomocy Prawnej, wyraża swoje zadowolenie z odwołania decyzji Inspektora Etyki Dziennikarskiej oraz wynikających z niej sankcji dla „Wilnoteka.lt“ – ostrzeżenia o naruszenie etyki dziennikarskiej. Biuro Inspektora musi też zwrócic „Wilnoteka.lt“ koszty sądowe w wysokości 100 lt.

Ten wyrok potwierdza, że warto i trzeba dochodzic swoich praw w sądach. ETCzP oczekuje od Inspektor Etyki Dziennikarskiej odrzucenia skargi Pana Kazimierasa Garšva, jednak obawia się, że Inspekcja podejmie koleją, niekorzystną wobec „Wilnoteka.lt“ decyzję.

Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…