• 2012/09/10

Nie obawiaj się mówić w języku ojczystym!

Organizacja pozarządowa Europejska Fundacja Praw Człowieka ostatnio coraz częściej otrzymuje informację od obywateli Republiki Litewskiej deklarujących swą przynależność do mniejszości narodowej o naruszeniach, dotyczących ich prawa do używania języka ojczystego. Powstałe ostatnio zmiany potwierdzają, niestety, tylko obawy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka o rosnącej liczbie takich naruszeń (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2012/08/29/karanie-w-sprawie-komentarzy-nabiera-tempa/ http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/ ).

Litwa jest jednym z niewielu krajów, w którym nie weszła w życie ustawa o mniejszościach narodowych, natomiast artykuł 10  Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, którą Litwa ratyfikowała bez zastrzeżeń dn. 17 lutego 2000 r., przewiduje, iż kraje, w tym gronie także Litwa, zobowiązują się uznać prawo każdej osoby, deklarującej swą przynależność do mniejszości narodowej, by w sposób swobodny i nieograniczony, prywatnie i publicznie, pisemnie i ustnie mogłaby używać swojego języka mniejszościowego.

To podstawowe prawo mniejszości narodowych gwarantuje również artykuł 37 Konstytucji Republiki Litewskiej, który zatwierdza prawo obywateli przynależących do mniejszości narodowych, do rozwoju swojego języka, kultury i obyczajów.

Odpowiednio, poszczególne działania osoby, których celem było ograniczenie Pańskiego prawa do używania języka ojczystego, mogą mieć charakter przestępczy. W tym przypadku, jeśli w miejscu publicznym (na ulicy, w parku, w kawiarni, na przystanku, w centrum handlowym lub innym miejscu) podeszłaby do Państwa osoba i zwróciłaby uwagę w sprawie Pańskiego języka ojczystego oraz nakazałaby mówić po litewsku, Organizacja pozarządowa Europejska Fundacja Praw Człowieka  zaleca chronić swoich naruszonych praw.

Kilka porad, jak postępować w takich sytuacjach:

  • Jeśli macie Państwo możliwość – utrwalcie incydent. Do tego celu wspaniale nadają się telefony komórkowe posiadające funkcje dyktafonu oraz zapisu obrazu i dzwięku;
  • natychmiast zadzwońcie na policję i zgłoście o czynności, która prawdopodobnie narusza prawa do używania języka ojczystego. Policja powinna zareagować na Pańskie zgłoszenie, ponieważ takie czynności mogą być uważane ze przestępcze według artykułów 169 i 170 kodeksu karnego Republiki Litewskiej. Im szybciej skontaktują się Państwo  z policją, tym większe prawdopodobieństwo, że potencjalny sprawca zostanie zidentyfikowany i aresztowany;
  • zadbajcie o świadków (osoby, które widziały to zdarzenie ir mogłyby potwierdzić okoliczności zdarzenia, tzn, że były wypowiedziane słowa w charakterze dykryminujących względem Państwa oraz gdzie, kiedy to miało zajście, kto wykonał te czynności). Mając kontakt do świadków, będą mogli Państwo łatwiej udowodnić fakt popełnienia przestępstwa.

Jeśli macie Państwo pytania lub nie jesteście pewni jak postępować w danej sytuacji, gdy są naruszane Wasze prawa – w trybie natychmiastowym skontaktujcie się z Organizacją Pozarządową Europejską Fundacją Praw Człowieka telefonicznie lub emailowo. Gwarantujemy bezpłatną pomoc prawną.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…