• 2012/09/14

Zachęcamy do aplikowania o udział w projekcie „Young People Combating Hate Speech Online”

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o udział w projekcie „Young People Combating Hate Speech Online”, celem którego jest przeciwdziałanie „mowie nienawiści”, rasizmowi oraz dyskryminacji w internecie. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa do 15 września 2012 roku. Koszty podróży i opłaty wizowe zostaną zwrócone (po przedstawieniu odpowiednich rachunków), zgodnie z przepisami Rady Europy. Tylko uczestnicy, którzy będą brać udział w całym seminarze mogą spodziewać się zwrócenia kosztów. Wypłacenie zostanie dokonane za pomocą przelewu bankowego po kursie lub pod koniec seminarium gotówką (w euro).

Wyżywienie i zakwaterowanie zostaną udzielone i opłacone przez Radę Europy w Europejskim

Centrum Młodzieży w Strasburgu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w celu ustalenia szczegółów (efhr@efhr.eu). 

Young People Combating Hate Speech Online is a project of the Council of Europe’s youth sector to be run between 2012 and 2014. The project aims to combat racism and discrimination in their online expression of hate speech by equipping young people and with the competences necessary to recognise and act against such human rights violations.

Where: Strasbourg, France 

When: from 10 to 12 October 2012 

Eligibility: governmental and non-governmental representatives and youth leaders 

Deadline for applications: 15 September 2012

Costs: Travel expenses and visa fees will be reimbursed (on presentation of the relevant receipts) according to the rules of the Council of Europe. Only the participants who attend the entire seminar can be reimbursed. The payment will be made either by bank transfer after the course, or at the end of the seminar in cash (in Euros).

Board and lodging will be provided and paid for by the Council of Europe at the European Youth Centre Strasbourg. 

All those interested to apply for the seminar are invited to apply on-line in http://youthapplications.coe.int by 15 September 2012.

For questions and further information, please contact: eyc.programme@coe.int
More information under: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2012_Call_Hate_Speech_Campaign_seminar.pdf

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…