• 2012/11/01

Sukces EFHR w sprawie wygnania z kościoła turystów z Polski

Kilka tygodni temu Fundacja informowała, że podjęła działania prawne w sprawie wypędzenia z kościoła polskich turystów przez księdza Vaidasa Vaišvily (więcej informacji http://www.efhr.eu/2012/09/25/efhr-podejmuje-dzialania-prawne-w-sprawie-wypedzenia-z-kosciola-polskich-turystow/).

Fundacja zwróciła się do prokuratury w celu pociągnięcia księdza do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 169 Kodeksu Karnego za dyskryminację na tle narodowościowym. Jednak prokurator Wileńskiej Prokuratury Okręgowej odmówił wszczęcia dochodzenia motywując to brakiem znamion przestępstwa. Prokurator wskazał również, że wniosek Fundacji w sprawie wszczęcia dochodzenia jest oparty na niepotwierdzonych wydarzeniach i brak jest jakiejkolwiek objektywnej informacji potrzebnej do podjęcia działań prawnych. Ponadto, co było ogromnym zaskoczeniem dla Fundacji, prokurator uznał, że nie ma podstaw do ingerowania w sprawy wewnętrzne Kościoła.

Oczywiście Fundacja z taką decyzją prokuratora nie zgodziła się i zaskarżyła ją do Sądu Okręgowego miasta Wilna. Sąd zgodził się z argumentacją Fundacji i orzekł, że wszczęcie dochodzenia w tej sprawie jest niezbędne. Skrytykował brak przeprowadzenia dochodzenia wymaganego prawem. Podkreślił także, że chociaż Kościół działa jako  niezależna wspólnota zgodnie ze swoimi kanonami į statutami, to państwo musi ingerować wówczas, gdy istnieje naruszenie prawa.

Fundacja wyraża swoje zadowolenie z przyjętego orzeczenia i liczy na to, że ksiądz Vaidas Vaišvila zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej w niedalekiej przyszłości.

Każdy człowiek, bez względu na status w społeczeństwie, powinien ponosić odpowiedzialność za swoje czyny niezgodne z prawem. EFHR kieruje skargi do organów ścigania dotyczące działań narzuszających prawa człowieka. Szczególnie kiedy organy ścigania nie wypełniają swoich obowiązków nałożonych na nich. Państwo litewskie nie może pozostać neutralnym obserwatorem na zwiększający się stopień nienawiści oraz pogardy wobec praw człowieka.

Powiązane artykuły

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Oferta pracy w EFHR na stanowisku koordynatora/-ki projektów

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania…
Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

Prezentacja kampanii EFHR „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na obchodach dożynkowych w Solecznikach

17 września 2023 r. w parku miejskim w Solecznikach odbyły się tradycyjne dożynki. Dla południowo-wschodniego regionu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i nazwisk” na dożynkach w Rudziszkach

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) prezentuje kampanię społeczną pt. „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i…

W niedzielę 10-go września 2023 roku w Rudziszkach odbyło się tradycyjne święto plonów. Dożynki w tym…