• 2013/09/24

Startuje projekt edukacyjny kształcenia obywatelskiego!

Startuje projekt edukacyjny kształcenia obywatelskiego!

d_onlineEuropejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ma zaszczyt zaprosić nauczycieli i uczniów klas 10-12 szkół polskich do udziału w innowacyjnym edukacyjnym projekcie „Europejczycy, Polacy, Obywatele“.

Długofalowym celem projektu jest wzmocnienie wśród młodzieży polskiej na Litwie świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym. Na pierwszym etapie projektu przy współpracy ekspertów z Polski i Litwy, a także nauczycieli szkół polskich na Litwie powstał polskojęzyczny podręcznik z wiedzy o społeczeństwie. Obecny projekt, jako kontynuacja poprzedniej inicjatywy, ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Projekt startuje 30 września i ma umożliwić nauczanie  przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku polskim za pomocą audycji radiowych w radiu „Znad Wilii”, oraz cyklu artykułów prasowych w „Kurierze Wileńskim”.

W ciągu 12 tygodni w piątkowych wydaniach Kuriera Wileńskiego będą publikowane artykuły z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Każdą środę od 17.30 godz. tematy te będą przedstawiane w audycjach radia „Znad Wilii”. Zakres materiału zostanie opracowany przez nauczycieli szkół polskich. Do szkół zostaną też przekazane polskojęzyczne podręczniki z wiedzy o społeczeństwie „Europejczycy, Polacy, Obywatele“.

Podczas projektu uczniowie pogłębia wiedzę w zakresie kształcenia obywatelskiego z takich tematów jak:

  • naród i państwo
  • władza
  • unia europejska
  • prawa człowieka
  • aktywność społeczna
  • problemy współczesnego świata

Wykłady w „Kurierze Wileńskim” i radiu „Znad Wilii” zostaną zakończone egzaminem uczniów przez internet. Egzamin przewidziany jest 10 grudnia, w 65-tą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Uczniowie, którzy uzbierają największą ilość punktów otrzymają też nagrody rzeczowe (komputer planszetowy, telefon komórkowy, iPod i inne).

Skutecznie walczyć o swoje prawa mogą tylko ci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę. Podczas projektu uczniowie pogłębią wiedzę o społeczeństwie, która jest bardzo ważna i potrzebna nie tylko do zdania matury, ale też do bycia obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy rejestrować się na podstronie http://wos.efhr.eu/, wskazując szkołę i nauczyciela. Na postronnie będą też zamieszczone m. in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły z „Kuriera Wileńskiego” i nagrania audycji radia „Znad Wilii”.

Nauczycieli, chętnych zaangażować się w realizację projektu (odpłatnie) przez promocję projektu wśród uczniów, pisanie artykułów i prowadzenie audycji radiowych prosimy o kontakt pod numer: 867137765 lub na e-maila e.urbanowicz@efhr.eu.

EFHR

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…