• 2013/10/03

Oferta pracy czasem kryje coś więcej niż prostą umowę o zatrudnieniu się. Nie daj się zawieść na haczyki pracodawcy!

Oferta pracy czasem kryje coś więcej niż prostą umowę o zatrudnieniu się. Nie daj się zawieść na haczyki pracodawcy!

singing contractPoszukując pracy przez internet użytkownik sieci może zderzyć się z takim zjawiskiem jak nieuczciwość pracodawcy. Przed oczami są widoczne różne oferty pracy, niektóre jednak rzucają cień niepokoju dla poszukujących miejsc zatrudnienia. Takie oto oferty mogą zawierać w sobie różnego rodzaju dyskryminacje ze względu na płeć, wiek, narodowość, religię, język, pochodzenie, status społeczny lub na przekonania.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) obserwując powtarzające się takiego rodzaju zjawiska, wzięła na siebie odpowiedzialność monitorowania takich ogłoszeń pracy w internecie zawierających grozę dyskryminacji. Po jakimś czasie od początku tej działalności już były widoczne pierwsze rezultaty tych starań. Pracodawcy otrzymują od Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości ostrzeżenia.

Tymczasem została złożona kolejna skarga przez Europejską Fundację Praw Człowieka do Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości. Na internetowej przestrzeni na stronie darbo.lt została znaleziona dyskryminująca oferta pracy. W ofercie opublikowanej 19 sierpnia br.  pracodawca poszukuje energicznych, pracowitych, komunikatywnych dziewcząt.

Podczas dochodzenia w sprawie skargi rzecznik zwrócił się do kierownika spółki za wyjaśnieniami okoliczności opisanymi w skardze.

Wyjaśniając okoliczności związane ze skargą na ofertę pracy w internecie kierowniczka spółki wyjaśniła, że nie była zaznajomiona z wymaganiami 11 art. Ustawy o Równych Możliwościach Republiki Litewskiej, tzn. nie wiedziała, że przy zatrudnieniu do pracy jest zakazane przedstawiać wymagania, które dają pierwszeństwo którejś z płci. Także wykazując należące zrozumienie powstałej sytuacji  kierowniczka zobowiązała się poprawić błąd w ofercie na stronie internetowej darbo.lt  i zmieniła treść ogłoszenia na następującą: „poszukujemy barmana/barmankę’. Teraz będę wiedziała i nie powtórzę takiego błędu – żaliła się kierowniczka.

Między innymi 11 art. Ustawy o równych możliwościach głosi, że w ofertach o zatrudnienie, przyjęcie na służbę państwową lub szkolenie zakazuje się ukazywania wymogów, poza nielicznymi wyjątkami, które dają pierwszeństwo na podstawie płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, niepełnosprawności, przynależności etnicznej lub religii.

Podsumowując i biorąc pod uwagę zachowanie się kierowniczki, która szczerze żałuje, że nie znała ustawy, przez co oferta pracy była dyskryminująca. W powziętej inicjatywie poprawienia treści oferty Rzecznik Równych Możliwości uwzględniając art. 15 ustawy o  Równych możliwościach oraz art. 24 pkt. 6 ustawy o Równych Możliwościach Mężczyzn i Kobiet postanowił: uprzedzić kierowniczkę spółki i przesłać jej decyzję oraz rekomendować do zapoznania się przez robotników spółki z ustawą o Równych Szansach Mężczyzn i Kobiet oraz z ustawą o Równych Szansach.

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą naruszać prawo. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już przesłali do nas sygnały o tego typu ogłoszeniach. Zachęcamy do współpracy.

EFHR

Powiązane artykuły

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 75 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – 75 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a jego tegoroczne obchody przypadają w 75. rocznicę uchwalenia…
Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…