• 2014/09/02

Stypendia dla studentów polskiego pochodzenia

Stypendia dla studentów polskiego pochodzenia

maturaInauguracja nowego roku akademickiego już za nami. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) pragnie poinformować o nowej inicjatywie Fundacji Wileńszczyzna – przyznawania stypendium studiującym na Litwie osobom polskiego pochodzenia.

Jak podaje Fundacja, „Zasadniczym celem działania fundacji jest wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia, która mieszka w krajach byłego ZSRR albo studiuje w Polsce. Staramy się nie tylko udzielać pomocy materialnej i niematerialnej takim młodym ludziom, ale również wspierać organizacje polonijne, które prowadzą działalność naukową, oświatową czy kulturalną”.

Fundatorzy przyznają dwa typy świadczeń:

1. Dla studiujących w Polsce. Pierwszy rodzaj stypendiów, przyznawany jest przez Fundację Wileńszczyzna oraz Narodowy Bank Polski. Skierowany jest on dla studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR oraz studentów wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendium mogą otrzymać studenci kierunków ekonomicznych. Wysokość świadczeń wynosi od 400 nawet do 1600 złotych miesięcznie. Jest to pomoc materialna, która bardzo często umożliwia ukończenie edukacji, wzięcie udziału w licznych konferencjach, spotkaniach oraz rozmaitych szkoleniach i kursach z dziedziny ekonomii.

Z możliwości tego sposobu wsparcia w ciągu 5 lat skorzystało ponad 400 „żaków”. Zapisy na kolejny nabór wniosków już od początku września. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.stypendium.org

2. Dla studiujących na Litwie. Drugi program stypendialny finansowany przez Fundację Wileńszczyzna wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i skierowany jest dla studentów polskiego pochodzenia, którzy podjęli naukę na Litwie. Są to stypendia, które można wykorzystać na odbycie szkoleń, udział w warsztatach, konferencjach, czy zakup książek. To wszystko ma sprawić, że młodym Polakom z Litwy łatwiej będzie zaistnieć na litewskim rynku pracy.

Już w 2014 roku liczba beneficjentów sięgała nawet 100 osób, a wysokość stypendiów wynosiła 800 litów. Obecnie trwa kolejna rekrutacja. Wnioski należy składać do 20.09.2014 r. – III rekrutacja; 20.11.2014 r. – IV rekrutacja.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.stypendium.eu

Zachęcamy wszystkich studentów do korzystania z możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia i tym samym zapraszamy do jego zdobywania w ramach praktyk lub wolontariatu w EFHR. Więcej informacji o praktykach znajdziesz w dziale „Praktyki i wolontariat”.

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…