• 2015/05/15

Kierowcy mogą być pozbawieni uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium innego państwa członkowskiego UE

Kierowcy mogą być pozbawieni uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium  innego państwa członkowskiego UE

23 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) orzekł, że kierowca może stracić uprawnienie do kierowania samochodem na terenie państwa członkowskiego UE, gdy popełnił tam wykroczenie drogowe.

Sevda Aykul, obywatelska Austrii, kierowała pojazdem mechanicznym w Niemczech pod wpływem konopii indyjskich, poza tym okazjonalnie zażywała ten środek odurzający. Organy niemieckie uznały, że Pani Aykul nie jest w stanie oddzielić kierowania pojazdem od zażywania środków odurzających i wobec tego jest niezdolna do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W konsekwencji Pani Aykul została pozbawiona uprawnienia do kierowania w Niemczech na podstawie jej austriackiego prawa jazdy. Poza tym została poinformowana, że może odzyskać uprawnienie do kierowania w Niemczech, okazując opinię medyczno-psychologiczną wymagającą udowodnienia, na zasadach ogólnych, wstrzemięźliwości od jakiegokolwiek spożycia środków odurzających przez okres roku. Kodeks postępowania administracyjnego (Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), art. 16 stanowi iż jeżeli to powyższego zdarzenia doszłoby na terytorium Litwy, Pani Sevda Aykul, jako obcokrajowiec także mogłaby zostać pozbawiona prawa do kierowania pojazdem na obszarze Litwy.

W Austrii Sevda Aykul została uznana nadal za zdolną do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym i zachowała zatem swoje prawo jazdy. Organy austriackie podejmują bowiem działania jedynie, jeśli niezdolność do kierowania ze względu na zażycie środków odurzających jest medycznie stwierdzona lub jeśli występują oznaki pozwalające podejrzewać uzależnienie od tych środków. Austryjacki lekarz nie wykazywał żadnych wyraźnych oznak pozostawania kierowcy pod wpływem środków odurzających.

Trybunał orzekł, że dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, na którego terytorium posiadacz wydanego w innym państwie członkowskim prawa jazdy przebywa tymczasowo, odmówiło uznania ważności tego prawa jazdy ze względu na zachowanie się posiadacza w sposób noszący znamiona naruszenia na tym terytorium po wystawieniu prawa jazdy i które to zachowanie, zgodnie z prawem krajowym pierwszego państwa członkowskiego, powoduje niezdolność do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. Poza tym Trybunał stwierdził, że państwo członkowskie, które odmawia uznania ważności prawa jazdy w sytuacji takiej jak ta będąca przedmiotem sporu, jest właściwe do ustalenia warunków, które posiadacz prawa jazdy musi spełnić, by odzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami na terytorium tego państwa.

 

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy ustanawia zasady dotyczące praw jazdy obowiązujące na obszarze UE. Dyrektywa stanowi między innymi o wzorach praw jazdy; wzajemnym uznawaniu prawa jazdy przez państwa członkowskie; określa środki ochrony przed podrobieniem dokumentu oraz sposób przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy.

EFHR

 

Powiązane artykuły

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Uroczysta gala z okazji zakończenia VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się…
Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Weź udział w egzaminie i wygraj smartwatch!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału…
Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Szkolenie dla nauczycieli w ramach VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

Dnia 8 listopada 2023 roku, w auli szkoły na Lipówce w Wilnie przy ul. Liepkalnio 18,…