Kierowcy mogą być pozbawieni uprawnienia do kierowania pojazdem na terytorium innego państwa członkowskiego UE

You are here: