• 2017/05/23

EFHR na spotkaniu z przedstawicielami „Facebook” i „Google”

EFHR na spotkaniu z przedstawicielami „Facebook” i „Google”

23 maja br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski i Ewelina Baliko uczestniczyli w zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dyskusji pomiędzy przedstawicielami mediów, IT, instytucji państwowych oraz przedstawicieli społeczeństwa w sprawie uniemożliwienia szerzenia mowy nienawiści na portalach społecznościowych.

Na spotkaniu zostały omówione kwestie prewencji, efektywność, problemy wynikające z powodu treści nawołującej do nienawiści, potrzeby społeczeństwa w aktywnym informowaniu o możliwych przypadkach mowy nienawiści i możliwej ściślejszej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi a przedstawicielami NGO w celu aktywnego zwalczania mowy nienawiści.

Uczestnicy ze smutkiem potwierdzili fakt, iż odpowiedzialność karna za mowę nienawiści przeciwko osobom innej rasy, przynależności etnicznej i narodowej czy wyznań nie zawsze jest skuteczna, dlatego rodzi się potrzeba rozważyć model odpowiedzialności administracyjnej za rozpowszechnianie mowy nienawiści.

W 2016 r. EFHR złożyła 38 wniosków do prokuratury. W 2015 r. najwięcej nienawistnych komentarzy odnosiło się do przedstawicieli mniejszości narodowych, podczas gdy w 2016 r. – do uchodźców i migrantów. Od początku działalności EFHR złożyła już 590 wniosków z powodu możliwej dyskryminacji i mowie nienawiści, z których 50 spraw jest już wygranych.

EFHR pragnie podziękować Ministerstwie Sprawiedliwości za zaproszenie na dyskusję. EFHR regularnie organizuje szkolenia na temat mowy nienawiści. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi kursami poprowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefoniczną (+370 691 50 822).

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…