• 2017/11/17

V edycja projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” jest już w połowie drogi do końca!

V edycja projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” jest już w połowie drogi do końca!

17Jesteśmy w trakcie realizacji V edycji projektu „Europejczycy, Polacy Obywatele”, którego celem jest pogłębienie wśród młodzieży polskiej na Litwie, świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym.

18-go października uczestnicy konkursu wysłuchali pierwszej audycji radiowej poświęconej tematyce Aktywności obywatelskiej emitowanej na falach „Radia znad Wilii”, a dwa dni później zaznajomili się z artykułem o tym samym tytule zamieszczonym w piątkowym wydaniu gazety „Kurier Wileński“. W kolejnych tygodniach uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat Władzy, Praw człowieka, Unii Europejskiej. Przed nami jeszcze dwa tematy, Media  (22.11 – audycja, 24.11 – artykuł) oraz Problemy współczesnego świata (29.11 – audycja, 1.12 – artykuł).

Uczniowie, którzy jeszcze się nie zarejestrowali a chcą wziąć udział w egzaminie online (7-8 grudnia) mogą to jeszcze zrobić wchodząc na platformę wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na platformie projektu zamieszczone są również m.in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji z poprzednich tygodni. Natomiast na naszym profilu na facebooku co tydzień są zamieszczane dodatkowe pytania konkursowe, w których jest możliwość wygrania – dwóch biletów do kina na dowolnie wybrany film.

Wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo. Dla trzech osób, które wykażą się najlepszą wiedzą zaplanowane są atrakcyjne nagrody: I miejsce – rower, II miejsce – lot balonem, III miejsce – bilety autobusem Eurolines do Rygi w obie strony, dla wyróżnionej osoby – gra planszowa. W tym roku, przewidzieliśmy również dodatkową nagrodę dla nauczyciela, którego uczeń zwycięży w konkursie, jest to dziesięciodniowy pobyt w klinice rehabilitacyjnej w Krojantach.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub drogą mailową: wos@efhr.eu.

Za nagrody dziękujemy naszym sponsorom: przewoźnikowi Eurolines, Klinice rehabilitacyjnej w Krojantach, Samorządowi miasta Wilno, Instytutowi Polskiemu w Wilnie oraz Uniwersytetowi w Murcji.

Patroni medialni  – codziennik „Kurier Wileński”, „Wilnoteka” oraz „Radio Znad Wilii”.

Życzymy powodzenia!

EFHR

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…