Odbyło się spotkanie mniejszości z przedstawicielem Komitetu Doradczego do spraw Konwencji Ramowej o ochronie praw mniejszości narodowych

You are here: