• 2018/06/05

Wrażenia wolontariuszki po zakończeniu projektu EVS „Notice it! Human rights in our daily lives”

Wrażenia wolontariuszki po zakończeniu projektu EVS „Notice it! Human rights in our daily lives”

Projekt „Notice it! Human rights in our daily lifes” (Zauważ je! Prawa człowieka w naszym codziennym życiu) trwał 10 miesięcy i dobiegł końca w dniu 31 maja. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) była zarówno organizacją koordynującą, jak i przyjmującą, natomiast organizacja brytyjska „International Voluntary Service” była organizacją wysyłającą.

Projekt, który startował w dniu 1 sierpnia ubiegłego roku, był w pełni finansowany przez program Erasmus+, a wolontariuszka Carmen Cara Lorente w ciągu dziesięciu miesięcy pomyślnie zrealizowała cele niniejszego projektu. Celem tych działań było: promowanie świadomości o prawach człowieka społeczności lokalnej oraz promocja programów Wolontariatu Europejskiego (EVS) i Erasmus+. Jako wolontariuszka EVS Carmen prowadziła różne warsztaty, szkolenia, wykłady, sporządzała komunikaty prasowe, raporty oraz zagłębiała tematy związane z prawami człowieka i mniejszościami narodowymi. Wolontariuszce bardzo spodobały się comiesięczne wycieczki do różnych miejsc w Wilnie, które jej pozwoliły zwiększyć swoją świadomość kulturową o kraju. Uczęszczała również na kursy języka litewskiego oraz uczestniczyła w różnych szkoleniach, na których miała okazję poznać innych wolontariuszów EVS na Litwie.

Wrażenia Carmen o Litwie po prawie rocznym pobycie są bardzo dobre. Uważa Wilno za naprawdę interesujące i piękne miasto, w którym odbywa się wiele przedsięwzięć kulturowych. W wolnym czasie lubiła zwiedzać wileńską Starówkę tak często, jak tylko mogła. Ponadto Carmen podróżowała w weekendy – w ten sposób zobaczyła Łotwę, Estonię, Polskę, Belgię i Szwecję, a także kilka innych pięknych miejsc na Litwie, takich jak Kłajpeda, Kowno czy Troki.

Wolontariuszka nie zapomni o czasie spędzonym na Litwie oraz o wolontariacie w EFHR. Nauczyła się wielu rzeczy na temat praw człowieka i mniejszości narodowych oraz tego, jak działa organizacja pozarządowa. Zdobyła także kompetencje w zakresie nieformalne uczenia się, między innymi komunikacja w językach obcych i doświadczenie w nauczaniu.

Carmen i zespół EFHR spędzili razem dziesięć niesamowitych miesięcy, a oba cele projektu EVS i osobiste oczekiwania EVS zostały spełnione.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…