• 2018/07/02

Milena Kloczkowska – nową praktykantką w EFHR

Milena Kloczkowska – nową praktykantką w EFHR

Milena Kloczkowska ukończyła czwarty rok prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już od pierwszego roku studiów, między innymi odbyła staż w kancelarii „Lempart Feliński” w Krakowie, a następnie w kancelarii
„Legal: radcowie prawni Kosoń Kupiec Mazurek” w Krakowie.

Milena zajmuje się prawami człowieka już od drugiego roku studiów. Pracę w tej dziedzinie rozpoczęła od doradztwa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Lublinie. Od dwóch lat współpracuje z Fundacją „Rule of Law Institute Foundation” z siedzibą w Lublinie, która specjalizuje się w pomocy uchodźcom i reprezentacji podczas procedury przed organami państwa. Milena rozwijała swoje umiejętności także w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie odbyła praktyki. Zakres jej działalności w Fundacji opierał się głównie na zastosowaniu i wykładni art. 23 kodeksu cywilnego dotyczącego dóbr osobistych.

Dzięki tym praktykom Milena zapoznała się z problematyką z zakresu naruszeń praw człowieka, dóbr osobistych, procedurą uchodźczą, procedurą o udzielenie ochrony uzupełniającej i statusu uchodźcy, a także zdobyła doświadczenie w szeroko pojętym polskim prawie cywilnym, handlowym oraz rodzinnym.

Trwające dwa miesiące praktyki w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) to dla Mileny doskonała okazja do poszerzenia już zdobytej wiedzy i rozwijania umiejętności. Prawa człowieka, według Mileny, są bardzo obszerną dziedziną. Uwzględnia wszystkie różnorodności, takie jak różnorodności kulturowe, religijne lub etniczne.

W poznawaniu wszelkich aspektów praw człowieka nie może również zabraknąć wiedzy z zakresu problemów mniejszości narodowych. Dzięki praktykom pozna także nową kulturę, co jest dla niej bardzo fascynujące.

Powiązane artykuły

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…
Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Poznajcie Dariusza Zagrodzkiego, członka naszego zespołu

Dariusz Zagrodzki ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa…
Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

Oświadczenie EFHR w sprawie pochopnej propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej na Litwie

EFHR jednoznacznie i zdecydowanie sprzeciwia się propozycji zamknięcia szkół rosyjskiej mniejszości narodowej Napięcia związane z rosyjskimi…