• 2018/06/29

Szkolenie EFHR w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze

Szkolenie EFHR w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze

29 czerwca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przeprowadziła bezpłatne szkolenie o mowie nienawiści w internecie i przejawach dyskryminacji. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze.

Szkolenie prowadził EFHR prawnik Leszek Jankowski. Prawnik opowiedział o działalości fundacji – jest to organizacja, która reaguje na nadużycia i naruszenia praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie, zapewnia bezpośrednią pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz analizuje kwestie pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach.

Jednym z głównych tematów szkolenia była mowa nienawiści. Przedstawiciel EFHR omówił najważniejsze zagadnienia, takie jak: pojęcie mowy nienawiści, przypadki mowy nienawiści na Litwie, jak rozpoznać granicę pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści oraz powiedział, jakie kary mogą otrzymać osoby rozpowszechniające mowę nienawiści.

Niemało uwagi prawnik poświęcił tematowi dyskryminacji. Leszek Jankowski omawiał aspekty dyskryminacji mniejszości narodowych, podał przykłady z codziennego życia. Niemało mówiono o przypadkach dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Przedstawiciele i wolontariusze EFHR aktywnie monitorują ogłoszenia o pracę i jeżeli uznają, że występuje w nich nieodpowiednia treść, przekażą je do Służby Kontroli Równych Możliwości, która dokładnie analizuje te skargi. Znaczne są EFHR osiągnięcia w tej dziedzinie. Fundacja złożyła ponad 78 skarg dotyczących dyskryminujących ofert pracy.

Pod koniec szkolenia uczestnicy aktywnie zadawali pytania i mieli możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej.

EFHR pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i ma nadzieję, że uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat praw człowieka, dowiedzieli się więcej o dyskryminacji i że niniejsze szkolenie było naprawdę przydatne. EFHR organizuje liczne cykle szkoleniowe, podczas których eksperci z odpowiednich dziedzin omawiają różne kwestie prawne, dzielą się swoimi doświadczeniami i wynikami badań z uczestnikami szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami prowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową (szkolenia@efhr.eu) bądź telefoniczną (+370 691 50 822).

Więcej informacji o dotychczas przeprowadzonych szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej EFHR. Następne szkolenie o mowie nienawiści odbędzie się 17 lipca br. o godz. 14 w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12, Niemenczyn, rej. wileński).

Powiązane artykuły

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspiera przywrócenie egzaminu maturalnego z języka polskiego na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wspiera przywrócenie egzaminu maturalnego z języka polskiego na Litwie

Po 25 latach przerwy, uczniowie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie przystąpili do państwowego egzaminu…
Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje pomoc prawną dla zagrożonych szkół mniejszości narodowych na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wyraża głęboką troskę w związku z aktualną sytuacją dwóch szkół mniejszości…
Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…