• 2019/05/24

Dzięki wolontariuszce z Włoch wilnianie mogli się dowiedzieć o niepełnosprawności

Dzięki wolontariuszce z Włoch wilnianie mogli się dowiedzieć o niepełnosprawności

W ubiegły czwartek w księgarni Vaga, wolontariuszka z Włoch, Giulia Girella, przy współpracy z Wileńską Szkołą Šilo, zaprezentowała ostateczny raport projektu Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC) „Co wiemy o niepełnosprawności?”.  Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń na temat pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także omówienie sposobu ich integracji w społeczeństwie.

Uczestników dyskusji przywitała prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Monika Guliakaitė, która przedstawiła krótko działalność organizacji i i realizowane projekty. Guliakaitė przypomniała, że EFHR jest akredytowaną organizacją, która uczestniczy w projektach wymiany młodzieży od 2013 roku. Giulia przebywa na Litwie od dziesięciu miesięcy na podstawie projektu, którego koordynatorem jest właśnie EFHR. 

Inicjatorka wydarzenia, Giulia Girella, przedstawiła zebranym raport z badania, które dotyczyło postrzegania niepełnosprawności w społeczeństwie, a udział w którym wzięło 1000 osób z pięciu krajów. Wyniki badania wskazują, że większa część społeczeństwa wciąż ma problem z odróżnieniem choroby od niepełnosprawności, np. spektrum autyzmu, syndrom Downa czy porażenie mózgowe. Po prezentacji wyświetlono krótki film, w którym Giulia rozmawiała ze specjalistami z Wileńskiej Szkoły Šilo oraz próbowała wyjaśnić czym jest syndrom Downa i porażenie mózgowe, w jaki sposób mogą pomóc terapeuta i fizjoterapeuta, czym jest edukacja  specjalna i czym się różni od tradycyjnej.

Pedagog specjalna z Wileńskiej Szkoły Šilo Vaida Maziukienė podzieliła się w ramach wydarzenia swoim doświadczeniem z dziećmi, potrzebującymi specjalnej edukacji, a także praktycznymi wskazówkami i pozytywnymi wynikami pracy. 

Po prezentacjach odbyła się krótka dyskusja, podczas której goście wydarzenia mogli się dowiedzieć o działalności  Wileńskiej Szkoły Šilo, a także perspektywach specjalnej edukacji na Litwie. W dyskusji udział wzięła również dyrektor placówki Egidija Urbanavičienė oraz jej zastępca Sigita Bajerčiūtė. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu, księgarni VAGA za udostępnienie sali, specjalistom z Wileńskiej Szkoły Šilo za podzielenie się doświadczeniem oraz pomoc wolontariuszce Giuli Girella w realizacji projektu.

Powiązane artykuły

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…
Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Stanowisko Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie niepewnej przyszłości szkół dla mniejszości narodowych na Litwie

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu po raz kolejny wypowiada się w sprawie szkół mniejszości narodowych. Ministerstwo…
Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Czy na Litwie istnieje systemowe przyzwolenie na mowę nienawiści?

Internet stał się czymś więcej niż codziennym narzędziem informacji, pracy czy rozrywki. Mowa nienawiści również znalazła…