• 2020/01/14

Podpisy zebrane pod inicjatywą Minority SafePack przekazane Komisji Europejskiej

Podpisy zebrane pod inicjatywą Minority SafePack przekazane Komisji Europejskiej

Na początku stycznia 2020 r. podpisy zebrane w ramach inicjatywy Minority SafePack zostały zarejestrowane online oraz przekazane Komisji Europejskiej.

Inicjatywa Minority SafePack została zainicjowana na początku 2017 r. przez Federalny Związek Narodowości Europejskich (ang. Federal Union of European Nationalities, FUEN).  Inicjatywa wzywa Unię Europejską do wprowadzenia przepisów, które poprawiłyby ochronę i dobrobyt osób należących do mniejszości narodowych i językowych. Jednocześnie ma na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i językowej UE. W trakcie trwającej rok kampanii inicjatorom przedsięwzięcia udało się zebrać 1 128 388 podpisów, tym samym znacznie przekraczając próg miliona podpisów wymagany dla Europejskich Inicjatyw Obywatelskich. 18 990 głosów zostało przekazanych przez obywateli Litwy.

Podpisy zostały oficjalnie zatwierdzone przez władze 28 państw członkowskich UE, co daje twórcom inicjatywy możliwość osobistego spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, aby przedstawić im konkretne plany i projekty legislacyjne przygotowane przez ekspertów FUEN. Od tego momentu Komisja Europejska będzie miała sześć miesięcy na sformułowanie swojego stanowiska i podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procesu legislacyjnego. W tym okresie w Parlamencie Europejskim odbędzie się także publiczna debata z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Jej wyniki będą miały wpływ na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) była zaangażowana w proces zbierania podpisów pod inicjatywą w latach 2017–2018. W dalszym ciągu wspieramy inicjatywę Minority SafePack oraz trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki obrad odbywających się w Brukseli i Strasburgu.

Powiązane artykuły

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Wilnie – spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Sprawa prowadzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) dotycząca zapisu imienia i nazwiska profesora Jarosława Wołkonowskiego…
Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

Spór o znaki diakrytyczne w pisowni imion i nazwisk

W dniu 4 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie Pana Jarosława…
Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Ochrona mniejszości narodowych – prace nad zmianami legislacyjnymi

Sejm Republiki Litewskiej tuż przed końcem swojej kadencji zajmie się opracowaniem aktów prawnych dotyczących m.in. ochrony…