Prezydent Litwy podpisał przyjętą przez Sejm Ustawę dotyczącą zapisu imion i nazwisk w alfabecie łacińskim w dokumentach osobistych✍️

Prezydent Republiki Litewskiej podpisał przyjętą przez Sejm Ustawę dotyczącą pisowni nielitewskich imion i nazwisk w dokumentach litewskich.  Tydzień temu w Sejmie litewskim przeprowadzono głosowanie dotyczące Ustawy o pisowni imion i nazwisk. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 82 posłów na Sejm. Wspomniana wyżej Ustawa wprowadza nowe zasady dotyczące pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości, stanu cywilnego…

Międzynarodowy Dzień Edukacji zachęca do refleksji nad pozycją dostępu do edukacji i kształcenia w naszym społeczeństwie

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2018 roku ogłosiło 24 stycznia Międzynarodowym Dniem Edukacji. Potrzeba obchodzenia tego dnia wynika z faktu, że posiadanie odpowiedniego wykształcenia przez wszystkich prowadzi do bardziej świadomego społeczeństwa, co z kolei przynosi korzyści w postaci eliminacji niekorzystnych warunków społecznych. Wiedza jest również jednym z największych atutów, jakie człowiek może posiadać, zarówno…